t.a.v. Bob Mantel, strategisch adviseur energietransitie
Jammer dat ik nu pas lees, via RVO, over de restwarmte die vrijkomt o.a. uit DATAcentra in Amsterdam. Ik heb een idee ontwikkeld om de restwarmte van o.a. ziekenhuizen te gebruiken om ECHTE CIRCULAIRE ENERGIE op te wekken en meteen terug te leveren aan de veroorzaker. Twee bedrijven gaan in gezamenlijkheid de uitvoering ter hand nemen. Voor relatief zeer weinig geld kan met de warmte uitstoot van ong. 30 graden, de hieruit vrijkomende Energie, meteen terug geleverd worden. Dat is zeker ook van toepassing bij de Datacentra.
Pieter Schepers
Helmond