De interviews met de wethouders laten zien dat er een groot verschil is tussen regeren en besturen. Deze bestuurders voelen zich verbonden met initiatieven die door burgers worden genomen en voelen ontwikkelingen aan die bewoners/burgers bewust en onbewust vragen. Dat is besturen in deze tijd! Regeren blijkt toch nog steeds een benadering te zijn die veel effect heeft op burgers en gaat over burgers (en vaak over de burgers heen). Daar waar lokale bestuurders de initiatieven om tot energie coöperaties te komen enthousiast en ‘slim’ ondersteunen, zijn de regeerders nog steeds niet te verdenken van een echte ‘wil’ om supportive te zijn.

Kortom: lokale verkiezingen zijn voor de burger van groter belang dan het luisteren naar de verhalen van de ‘regeerders’.
Deze wethouders die zijn geïnterviewd, geven een mooi beeld van partij-overstijgende politiek. Het gaat om de capaciteit van de bestuurders die van links tot rechts blijk geven van het vermogen om initiatieven te steunen, waar nodig mee op te zetten en in alle gevallen de verantwoordelijkheid te delen. Bestuurders die denken dat het besturen van een gemeente en/of stad een soort regeren is met behulp van plannen en besluiten, slaan de plank behoorlijk mis (en verdienen wat mij betreft geen stem).