Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Afbeeldingen en foto’s zijn met toestemming verkregen en geplaatst. Mocht er één zonder voorkennis van rechthebbende zijn geplaatst, dan verzoeken wij met ons contact op te nemen. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.  duurzaamplus.nl wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. duurzaamplus.nl aanvaardt evenwel op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op deze site aangeboden informatie. De informatie die voor de gebruiker van belang is, dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden, duurzaamplus.nl stelt dat zeer op prijs!
duurzaamplus.nl is niet aansprakelijk voor storingen in de toegankelijkheid van de site.

duurzaamplus.nl is lid van de NVJ