Pure Energie: energieleverancier voorspelbaar door data-analyse

Pure Energie is als energieleverancier van wind- en zonne- energie voorspelbaar en betrouwbaar zijn door grondige data-analyse in haar eigen control room.

Pure Energie is als energieleverancier van wind- en zonne- energie  voorspelbaar en betrouwbaar door grondige data-analyse in haar eigen control room. Het bedrijf  houdt zijn naam hoog door alleen die duurzame energie te verkopen die het zelf opwekt. “Onze windmolens en zonnepanelen staan in Nederland en de hele keten van deze energieproductie van ‘weiland tot stopcontact’ hebben we in eigen hand.”  Met deze principiële bedrijfsfilosofie onderscheidt het bedrijf zich, volgens Marcel Bovenmars, manager business development.

Weersafhankelijke energieleverancier

De aanleiding van het interview zijn uitspraken in eerdere artikelen op duurzaamplus.nl dat wind- en zonne-energieproductie onvoorspelbaar is. Marcel Bovenmars, manager business development van Pure Energie is het daar niet mee eens. “Dat horen we zo vaak, maar dat klopt niet. Vooral die ondertoon als zouden deze energiebronnen niet 100 procent betrouwbaar te zijn, stoort me. Pure Energie is inderdaad een weersafhankelijk bedrijf, waar we met onze slimme data-infrastructuur scherp inschatten wanneer en hoeveel energie we op het net gaan zetten. Natuurlijk waait het niet altijd even hard, maar door in onze control room data van weers- en windverwachting en de prestatie van onze molens te analyseren, kunnen we een schatting van de productie van onze molens per kwartier, 24/7 maken en doorgeven aan TenneT, de netwerkbeheerder van het Nederlandse openbare elektriciteitsnet.”

“We verkopen alleen wat we zelf opwekken”

Alleen eigen energie

Onder het motto ‘We verkopen alleen wat we zelf opwekken’ houdt Pure Energie zich verre van ‘sjoemelstroom’,  waarmee sommige duurzame energieleveranciers hun tekorten aan groene energie aanvullen.  Het Enschede energiebedrijf garandeert de klant dat de door hem af te nemen hoeveelheid energie wordt geproduceerd door zijn eigen energiebronnen – 99 procent door ruim 70 windmolens op land en één procent door zijn groeiend aantal zonne-energieprojecten in Nederland. “Dat maakt ons uniek en geloofwaardig bij de klant.” Deze zogenaamde brongedachte – waarbij  steeds meer mensen  ook op energiegebied willen weten waar het product vandaan komt – leeft zowel bij zakelijke afnemers als bij consumenten, constateert Bovenmars. “Het mag dan uiteindelijk om een administratieve afhandeling gaan, gebruikers hebben zo wel degelijk invloed op de samenstelling  van de totale energiemix in Nederland en dus op de vergroening ervan.”

Control room

Bij een bezoek aan de control room van Pure Energie laat Bram IJdens,  een van de data analisten zien hoe hij met zijn collega’s drie muren met schermen voortdurend in de gaten houdt. Hier worden de weersverwachting, wind- en zonvoorspellingen van meteorologische diensten gelezen en geanalyseerd. Daarnaast wordt het ‘gedrag’ van de molens,  oftewel de beschikbaarheid ervan geregistreerd. Je ziet waar het waait, stormt of windstil is.  Blijft het opgewekte resultaat onder de maat, dan wordt de servicedienst van de windmolen-leverancier ingeschakeld. IJdens’ collega houdt elders zijn ogen op de schermen van de APX, de beurs waar energie verhandeld wordt, op die van de prijzen van fossiele brandstoffen, op de aandelen van de grote leveranciers ervan en van de groten onder de energiebedrijven.  Op een andere muur is de kaart te zien van Nederland met de windparken waar Pure Energie-molens staan. Daarnaast zijn op een beeldscherm voortdurend ‘selfies’  van windmolens te zien,  beelden die door de molens zelf worden gemaakt en naar het datacentrum in Enschede worden verstuurd.

“De gebruiker heeft wel degelijk invloed op de samenstelling van de totale energiemix in Nederland en dus op de vergroening ervan.”

Voorspelbaar

Iedere dag geeft Pure Energie  op hoeveel energie zij de komende 24 uur, op kwartier-basis  denkt in te voeren op het openbare elektriciteitsnet.  “Die  schattingen van het verwachtte vermogen”, zo vertelt IJdens “zijn niet vrijblijvend. Zitten we er naast, de zogenaamde onbalans – het verschil tussen vooraf opgegeven verbruik en feitelijk  productie – dan krijgen wij als energiebedrijf een boete. Onze zakelijke klanten hebben al slimme meters, en zodra ook de consument een slimme meter in zijn huis heeft, wordt deze onbalans steeds geringer.” Bovenmars vult hierbij aan: “Dat is wat ik bedoel, als ik het woord onvoorspelbaarheid hoor in relatie tot duurzame energie.  Ik  vind dat stemmingmakerij. Het is wat ons betreft gewoon niet waar. Onze klant is verzekerd van duurzame energie . Wij kunnen door ons verfijnde data-analysesysteem steeds scherper schattingen doen.”

Pure Energie

Pure Energie: energie leverancier voorspelbaar en betrouwbaar door data-analyse

Marcel Bovenmars
©Pure Energie

De windmolens van Pure Energie staan op land en alléén in Nederland. Mogelijkheden met windmolens op zee heeft de energieleverancier wel onderzocht. Echter de conclusie was, dat deze windparken alleen voor grote kapitaalkrachtige marktpartijen zijn,  niet voor een kleine Nederlandse energieleverancier als Pure Energie.  Op de vraag of het bedrijf dan niet had willen meeliften met die groten in zo’n windpark op zee luidt het stellige antwoord:  “Nee, wij weten waar onze kracht ligt. En dat is, dat wij de volledige energieketen in eigen hand hebben en zelf kunnen uitbouwen. ” Enthousiast vertelt de business development manager hoe het bedrijf de hele keten van de energiebron beheerst ‘van weiland tot stopcontact’, dus van locatie – grond van een lokale overheid, andere overheidsinstellingen, landschapsbeheerders, boer of tuinder – tot en met de verkoop aan de klant. “Het gaat daarbij om onderhandelingen met de eigenaar, vergunningen, financiering,  bouw en het projectmanagement ervan. En als de molen  er staat, doen we de monitoring en het beheer. Dat is onze expertise die we de afgelopen twintig jaar hebben opgebouwd.”

“We hebben de hele keten van weiland tot stopcontact in eigen hand.“

Groeiprognoses 72.000 gebruikers

Hergebruik
Hoe duurzaam zijn de windmolens zelf? Het energetische deel van de productie van een windmolen bij een van de vijf, alle buitenlandse windmolen-fabrikanten, inclusief transport wordt volgens Marcel Bovenmars in zes tot negen maanden door de opgewekte energie gecompenseerd. “Daarbij is zo bijna 100 procent van de molen te hergebruiken: van de bladen en andere componenten tot en met het hergebruik van omgesmolten staal.“

In 2012 verleende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Pure Energie een leveringsvergunning om rechtstreeks aan de gebruiker energie te leveren. Een jaar later werd het bedrijf al door de Consumentenbond, Natuur & Milieu, WNF, HIVOS, WISE en Greenpeace tot de groenste energieleveranciers van Nederland verkozen. Een eer die haar de daaropvolgende jaren steeds weer ten deel viel. Op dit moment staat door Pure Energie zo’n 135 MW opgesteld. Daarmee wordt 300 miljoen kW per jaar opgewekt. Een productiecapaciteit  voor ruim 100.000 huishoudens als je ervan uitgaat dat een gemiddeld gezinshuishouden al gauw 3500 kW per jaar gebruikt. Het grootste deel van de opgewekte stroom wordt momenteel afgenomen door 60 procent grootgebruiker en 40 procent consument. De rest van de opgewekte stroom wordt door het bedrijf zelf verhandeld op de stroommarkt. Met de oplevering binnenkort van een aantal nieuwe windmolens en zonprojecten, zal het aantal gebruikers  naar 72.000 groeien, zo luiden de prognoses. Bovenmars benadrukt, dat Pure Energie geen verkoopplatform voor energie is zoals de meeste groene energieleveranciers. “Wij zijn eigenaar van de duurzame energiebronnen, waarvan wij de energie zelf verkopen. Elke dag werken we aan nieuwe projecten voor hernieuwbare energie energie. Wij leveren niet alleen duurzame energie, wij bouwen heel concreet  aan toename van duurzame energiebronnen in ons land en zo aan de groei in vergroening van de Nederlandse energiemix.”

“Wij leveren niet alleen duurzame energie, wij bouwen heel concreet  aan toename van duurzame energiebronnen in ons land.”

Financiering

1.0 crowdfunding
Alfons Wispels, enige aandeelhouder van de Raedthuys Groep en oprichter van Pure Energie begon in 1995 met het bouwen van windmolens met eigen geld en dat van vrienden en relaties. “Hij introduceerde crowdfunding 1.0 in Nederland” vertelt Bovenmars lachend.  Pas in 2013 richtte de Raedthuys Groep de dochtermaatschappij Pure Energie op om de zelf-opgewekte stroom rechtstreeks aan de klant te verkopen of zelf te verhandelen op de stroommarkt. Het bedrijf groeide van acht naar ruim 50 medewerkers.

Pure Energie financiert de keten van een hernieuwbare energiebron met eigen kapitaal, waaronder 90 procent van haar winst die principieel wordt geherinvesteerd in nieuwe projecten. De overige 10% gaat naar goede doelen. Daarnaast spelen de voor de hand liggende overheidssubsidies als SDE +,  en belastingfaciliteiten voor investeerders in groene fondsen een rol bij de financiering van een windmolen of zonproject. Bij lokale initiatieven draagt een lokale partij bij aan de financiering. Daarnaast geeft Pure Energie  om draagvlak te creëren, zelf  obligaties uit met een looptijd van vijf jaar en een jaarlijkse rente. Daarmee creëert de energieleverancier draagvlak onder omwonenden en andere geïnteresseerden. Bovenmars illustreert de opzet van zo’n lokaal initiatief aan de hand van het Deventer-model. In dit  model bezit Deventer Energie Coöperatie  25 procent van de twee molens langs de A1, die ruim vier miljoen euro hebben gekost. Pure Energie bezit de overige 75 procent en de officiële leveringsvergunning.  Leden van de coöperatie zijn verzekerd van hun stroomvoorziening van hun windmolen tegen een coöperatief tarief. Deze molens wekken ieder meer dan 10 miljoen kW per jaar op en dat geeft de coöperatie de gelegenheid als wederverkoper de stroom lokaal aan de man te brengen.  “Het Deventer-model dient bij ons nu als basis voor andere lokale coöperatieve initiatieven.”

Prijsstelling

Opwekker
Iedere klant krijgt minstens één Opwekker ter waarde van 30 euro cadeau. “Een Opwekker is een stukje van een van onze windmolens, waarmee je elk jaar 50 kWh groene stroom gratis ontvangt voor een periode van 10 jaar. In totaal ontvang je dus 500 kWh groene stroom van je eigen windmolen per Opwekker. Deze gratis stroom wordt jaarlijks in mindering op de jaarafrekening gebracht.”

De hardnekkige geruchten als zou duurzaam duur zijn, bestrijdt Bovenmars. “Als je kijkt naar de prijsstelling in de markt voor energie op dit moment, dat zitten we in de top van de goedkoopste 5. Daar verschillen de prijzen onderling op jaarbasis nauwelijks één of twee euro.” Bij zo’n klein verschil kiezen steeds meer klanten voor kwaliteit vanuit de brongedachte,  die herleidbaarheid van de stroom. “Transparantie staat hoog in ons vaandel, ook al is de energiewereld heel complex.  Helaas lijkt het wel alsof dat de gevestigde partijen dat gebrek in inzicht in die complexiteit graag zo willen houden voor hun klanten” verzucht  Bovenmars. De klant betaalt bij Pure Energie maandelijks: een vastrecht van 2,40 euro, de kostprijs, belastingen en een kleine marge op de tikken van gebruikte stroom en de verschuldigde btw. Hoe breng je als energieleverancier, die verdient aan gebruikstikken je klant tot zuinig energiegebruik? “We hebben gekozen voor een vastrechtbijdrage en niet voor een abonnement. In het vastrecht zitten een aantal vaste kosten. Hoe meer klanten we hebben, hoe groter onze inkomsten zijn aan vastrecht. Met de begrenzing in onze zelfopgewekte energie  willen we dat er zoveel mogelijk klanten van deze duurzame energie gebruik maken. Op onze site vind je daarom onze bespaartips.”

“Wij leveren aantoonbaar geen sjoemelstroom of ‘vergroende’ grijze stroom.”

Slimme marketing

“Na de vergunningverlening in 2012 zijn we klein begonnen met werving van klanten in onze directe omgeving om de voor ons nieuwe bedrijfsprocessen van verkoop te ontwikkelen en fijn te slijpen.” De huidige particuliere klanten van Pure Energie zijn veelal hoogopgeleid, 30 +  en woonachtig in Randstad. Zakelijke  klanten kiezen bewust voor Pure Energie vanuit hun mvo-beleid en vraag uit de markt van hun klanten en leveranciers naar duurzame producten. “Vanwege het beperkte budget voor ons geen grote mediacampagnes. Wij proberen op een uitgekiende manier ons product onder de aandacht te komen bij grote en kleine gebruikers in de markt. Dat doen we door gebruik te maken van onze bestaande klanten.” Bovenmars illustreert dit met het van  oorsprong Twentse schoonmaakbedrijf Asito, dat groene energie belangrijk vindt, niet alleen in de bedrijf en haar filialen, maar ook bij de medewerkers thuis. “Wij bieden nu gezamenlijk een  collectief actietarief aan Asito-medewerkers aan. En dat werkt als olievlek: een groot bedrijf met vestigingen over heel Nederland met dus met medewerkers verspreid over ons land”

Decentrale energieleverancier

Zonne-energie voor Tata
De opbrengst van de windmolens is zo groot, dat een aantal industriële grootgebruikers hun stroom bij Pure Energie  al afnemen. Naast het leveren van windenergie levert het bedrijf in toenemende mate zonne-energie en bouwt het zonneprojecten voor de zakelijke markt. Op dit moment is het bezig met de bouw van het grootste dak-zonnepark van Europa: het zonproject voor Tata Steel in IJmuiden. “Wij gaan daar 80.000 zonnepanelen leggen. Pure Energie is investeerder én eigenaar. Tata neemt de opgewekte energie af en wij garanderen de te leveren hoeveelheid energie.”

Zijn er over 25 jaar nog windmolens? “In ieder geval zal men gewend zijn ze in het landschap te zien draaien. Ik merk het nu al, dat kinderen ze zien als een gegeven. Ze weten niet anders, terwijl andere generaties ze nog als horizonvervuilend zien.” Naast windenergie zullen volgens Bovenmars waterstof, geothermie, koude-warmteopslag en biogas steeds meer gemeengoed worden. Met als vanzelfsprekend gevolg  dat energieleverantie van centrale grootschalige energievoorziening naar decentrale kleinschalige energieopwekking en levering gaat. Game changer wordt de grootschalige opslag van duurzame energie. “Die technologie wordt hét keerpunt en zal grote invloed hebben op het lokale en nationale energiebeleid en de internationale geopolitiek. Met name in de EU worden we dan minder  afhankelijk van het Midden Oosten of Rusland. De Klimaattop in Parijs heeft veel mensen de ogen geopend voor duurzame oplossingen, ook wat betreft energievoorziening, een niet te ontkennen momentum.”
Pure Energie

Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nl

foto’s © Pure EnergieGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.