FIER staat voor duurzame toekomst van banken

FIER staat voor duurzame banken

 

 

In FIER bouwen jonge bankiers aan een duurzame toekomst voor de banken. Die heersende cultuur van maatschappelijke ontworteling bij de banken willen zij doorbreken. Zij willen weer trots zijn op hun vak en hun bank.

Banken en  hun foute FIER B’s

De bankwereld heeft niet alleen een schuldencrisis over zich heen geroepen, maar ook de vertrouwenscrisis met zijn klanten. De samenleving is boos op de Banken, hun Bonussen, de Bails out van Belastinggeld, de 4B’s. Oude rotten in het vak wijzen de banken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Herman Wijffels, ex-RABO noemt het beschamend dat de banken de grote afwezige zijn in de duurzame opbouw van onze economie. Juist in de rol van kredietverlener aan het mkb kunnen zij een vernieuwende rol spelen. Volgens een andere éminence grise en oud-bankier bij ABN AMRO Herman Mulder* moeten we het echt hebben van een jonge garde bankiers met lef, moed en geweten. “Banken – maar ook pensioenfondsen – lijken de laatste jaren vergeten te zijn dat ze werken met door de klant toevertrouwd geld. Die heersende cultuur van maatschappelijke ontworteling bij de banken willen die jonge bankiers doorbreken. Zij willen weer trots zijn op hun vak en hun bank.” De crises, de vergrijzing, de technologie en de sociale media bieden hen enorme kansen. Mulder noemt als voorbeeld FIER, een netwerk van jonge bankiers die hun nek uitsteken om binnen hun bank een cultuuromslag te bewerkstelligen.

FIER D’s

FIER (Financial Institutions Enhancing Responsibility) is het initiatief van veertien bankiers die vier cruciale waarden uitdragen in hun werk, de Vier D’s: Dienend, Duidelijk, Duurzaam en Divers.

Een van de initiatiefnemers Wies Mensink, tot voor kort werkzaam bij Insinger de Beaufort – nu bij Ahold – benadrukt dat FIER wil inspireren en discussiëren en niet met dat bestraffende vingertje wijzen. “Wij willen verantwoordelijkheid dragen voor een bank waar we achter staan en gaan daarom de dialoog aan met vragen als: Waarom doen we het zo? Zou het anders kunnen? Als de afdelingen Investments en Duurzaamheid nu eens samenwerken. FIER blijft weg van gedragscodes, maatregelen etc. Daar zijn anderen veel beter in.” Voor FIER staat Dienend gedrag in de bank weer centraal. De klant heeft de bank nodig om in zijn dagelijks leven te kunnen ondernemen, werken of boodschappen doen. Daarbij is Duidelijkheid in producten en diensten voor die klant van wezenlijk belang. Zo toont de bank respect voor zijn klant. “Je biedt dus niet langer iets aan iemand aan, dat hij niet nodig heeft. Als je eerlijk en duidelijk bent, meedenkt en niet alleen maar denkt aan je bonus over een halfjaar, dan bouw je aan een vertrouwensrelatie met je klanten. Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk betere, duurzame en meer business oplevert.” De laatste D van diversiteit staat voor een weerspiegeling van de buitenwereld in alle lagen van de bank: wat betreft de verhouding man/vrouw, verschillende culturen en opleidingen.

“Niet langer alleen maar economen en juristen die in formats denken, maar ook sociologen of historici die een andere invalshoek kiezen.”

Eigen FIER

De voor de hand liggende vraag is: Wat levert het de bank op? Mensink geeft toe dat het nog moeilijk in harde cijfers is te vatten. Wel vertelt ze wat FIER ziet gebeuren, hoe men op hen reageert en hoeveel gehoor ze vinden bij Raden van Bestuur. “Op de eerste FIER-bijeenkomst – zonder agenda! – die wij voor leden van de Raad van Bestuur organiseerden, waren alle twaalf Nederlandse banken met een lid uit die raad vertegenwoordigd. Zij willen met FIER de dialoog aangaan. Maar mentaliteitsveranderingen gaan heel langzaam en vragen nieuwe businessmodellen.”  Als beweging groeit FIER door haar succes uit haar voegen. Velen willen zich aansluiten om te horen hoe of wat te doen, maar zo benadrukt Mensink, FIER is geen consultant. “FIER is iets dat we allemaal op persoonlijke titel doen, in onze vrije tijd. We zien wel dat banken zich als bedrijf bij FIER melden om met twee of drie medewerkers uit verschillende lagen mee te denken. Dat is een erkenning van FIER’s gedachtengoed, maar vraagt ook het zorgvuldig bewaken van onze onafhankelijkheid.” Fier wil inspireren en informeren, want niet iedereen leest boeken of artikelen over het nieuwe ondernemen en we helpen graag met het opzetten van een interne FIER binnen een bank.” Het FIER van-het-eerste-uur is door en voor bankiers opgezet.

“Andere beroepsgroepen in de financiële sector zoals accountants en investmentbankers, kunnen hun eigen FIER oprichten.”

Educatie

Om haar gedachtegoed meer te concretiseren heeft FIER drie thema’s gekozen: Waar willen we dat de banken in 2020 staan? Nieuw leiderschap, wat is dat, waar leer je dat? en financiële Educatie op scholen. Maar is dàt wel de rol van een bank? “Ja”, is het stellige antwoord van Mensink. “Ik zie dit soort kennisoverdracht vanuit het bankvak aan scholieren als een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank. We leren pubers wat geld is, wat je er mee kunt doen, hoe je het beheert, hoe je spaart of geld leent. Zo bereiden we ze voor op later, wanneer het gaat over grote bedragen bij hypotheek of investeringen.” En haar punt aan de horizon, in 2020? Welk businessmodel staat haar voor ogen? “Triodos Bank is een goed voorbeeld. Misschien is ons doel wel dat Triodos over twintig jaar niet meer bestaat!” besluit Wies Mensink lachend.

Désirée Crommelin
©2010 duurzaamplus.nl

illustratie © FIER

 

 

 Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.