Emissie-vrije investeringen met doel max. 1,5° opwarming in 2030 in EU

emissie-vrije-investeringen-met-doel-max-15-opwarming-in-2030

Emissie-vrije investeringen met het doel maximaal 1,5° opwarming in 2030 is de kern van het door de EU gesteunde Mission Innovation framework om 100 investeringen te identificeren die ieder 10 miljoen CO2-uitstoot in 2030 weten te reduceren. Dit Countdown to 100 low-carbon solutions, het eerste wereldwijde framework voor emissie-vrije investeringen, werd vorige week tijdens de 2018 Climate Innovation Summit in Dublin gelanceerd.

Emissie-vrije investeringen

EIT Climate-KIC is de Europese klimaat-community waar bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten, start-ups en studenten gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen om de klimaatverandering aan te pakken. De doelstelling is het realiseren van een CO2-neutrale samenleving in een gezonde  economie. EIT Climate-KIC adresseert klimaatverandering langs vier hoofdthema’s: stedelijk gebied, landbouw, productiesystemen en financiën. Onderwijs en ondernemerschap staan hierin centraal. Climate KIC is onderdeel van de European Institute of Innovation and Technology (EIT) en ontvangt subsidie van de Europese Unie.

Climate Innovation Summit, de jaarlijkse klimaattop van EIT, (European Institute for Innovation and Technology) en Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community) stond in het teken van Mission Finance, de financiering van de verduurzaming van de economie. Met deze Mission Finance begint een nieuwe fase voor Mission Innovation, het initiatief  dat 23 landen en de Europese Commissie op de klimaattop in Parijs namen en dat ruim 70 procent van het bruto binnenlands product en 80 procent overheidsinvesteringen in R&D in schone energie wereldwijd vertegenwoordigt.  De overheden van de deelnemende landen in Mission Innovation zeiden in Parijs toe hun subsidies en investeringen in schone energie te verdubbelen. Nu met het openen van de nominaties voor Countdown to 100 low-carbon solutions doet Mission Innovation een dringende beroep op investeerders samen de voortrekkersrol op zich te nemen om de economie wereldwijd te verduurzamen. Elke van deze 100 oplossingen moet de potentie hebben minimaal tien miljoen CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde tot 1,5° in 2030 te beperken.

“De technologie is voor handen en er is genoeg geld, alleen die samen te brengen is op zich al een innovatie.”

Max. 1,5° opwarming in 2030

De recent verschenen rapporten van de IPCC, het Wereld Natuurfonds en andere gezaghebbende onderzoekers hebben velen geschokt, maar bieden tegelijkertijd kansen om wat te doen! “Het lijdt, volgens Kirsten Dunlop, CEO EIT Climate-KIC,  geen twijfel dat de financiële sector hier een make-or-break rol speelt om de catastrofale gevolgen van de klimaatverandering die we nu al dagelijks om ons heen zien,  af te wenden.“  In de wandelgangen  van de Climate Innovation Summit in Dublin waren in een breed gevarieerd scala interessante reacties te horen over de urgentie ‘iets te doen dan alleen te praten’.  Zo sprak iemand van: “Vrijblijvendheid is voorbij.  Het gaat nu om het overleven van de planeet, de bewoners en dus ook van het bedrijfsleven, inclusief investeerders.” Een ander stelde:  “Na het redden van de financiële sector met belastinggeld van burgers is het nu de beurt aan de financiële sector hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en onze planeet te redden.” En ten slotte nog een gehoorde stelling: “Er is meer dan  MVO-ondernemen en desinvesteren. Dat is in wezen binnen het heersende systeem blijven en niets fundamenteels te veranderen. De technologie voor disruptie van het systeem is voor handen.  Er is genoeg geld.  Alleen die twee nu samen te brengen is op zich al een innovatie!”

Countdown to 100 low-carbon solutions

Zweden heeft de leiding op zich genomen om deze samenwerking te realiseren. Want zo stelde Ibrahim Baylan, de Zweedse minister voor Energiebeleid “Om op langere termijn de klimaatdoelstellingen te bereiken,  hebben we daadkracht, moed en ‘disruptive’ oplossingen nodig. Tegelijkertijd zal om vervuilende uitstoot te voorkomen een ingrijpende innovatie van het economische systeem de groei naar een schone en duurzame economie stimuleren.” Het feitelijke startschot van de Countdown to 100 low-carbon solutions gaf Dennis Pamlin van Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE).   “Die 100 oplossingen worden in een open nominatieprocedure gekozen en langs de meetlat van voorwaarden gelegd van het MI-framework voor emissie-vrij oplossingen om onder andere de hoeveelheid broeikasgas die zij veroorzaken,  te meten. Het gaat voortaan om hoe bedrijven produceren, niet langer wat ze maken. Countdown to 100 low-carbon solutions heeft als doel deuren te openen voor investeerders en hen aan te moedigen hun focus te verleggen naar investeringen die oplossingen bieden om de emissies te voorkomen. Dat vraagt rigoureus disruptive omdenken om zo de vanzelfsprekendheid in het heersende investeringsgedrag te doorbreken.”

“Bij investeren gaat het voortaan om hòe bedrijven produceren, niet langer wàt ze maken”

Mission Innovation

MI framework
A Framework for Assessing Avoided Emissions: Mission Innovation launched a framework to support investors and funders to identify those system solutions and technologies that have significant ability or potential to contribute to reduced greenhouse gas emissions in society, so called, avoided emissions.
MI-plan 

Mission Innovation werkt in Mission Finance samen met pensioenfondsen, institutionele beleggers en venture capital-investeerders. “Onze gezamenlijke innoverende kracht en moed geven ons de macht om collega’s en concurrenten te overtuigen mee te doen en kansen grijpen. Het fundament van het economische systeem kan door te herinvesteren en het radicaal te veranderen het MI-framework de komende twee jaar testen. Het doel is dat dit framework wijdverbreid toegankelijk is in 2020”, hield Maroš Šefčovič,  Europees Commissaris verantwoordelijk voor de Energy Union, het congres voor.  Volgend jaar, mei 2019 worden op de 4e vergadering van de ministers van MI-landen in Canada – en waar ook belangrijke beleidsmakers en businessleiders aanwezig zullen zijn – de 100 oplossingen en twintig innovators van het MI-framework gepresenteerd en over de voortgang ervan gesproken.

Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nl

illustratie © Mission Innovation

 

 Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.