VBDO: overheidsgarantie nationaal beleggingsfonds duurzaam ondernemen

VBDO WIL OVERHEIDSGARANTIE VOOR EEN NATIONAAL BELEGGINGSFONDS VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN.

VBDO wil overheidsgarantie voor een nationaal beleggingsfonds voor duurzaam ondernemen. In samenwerking met MKB Nederland en RVO is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. “Helaas krijgen we daar nog niet de handen voor op elkaar” verzucht Giuseppe van der Helm, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. “Zo’n beleggingsfonds zou een inspirerende stimulans zijn voor innovatie en duurzaamheid met name in het mkb.”

VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is de enige beleggersvereniging in Nederland, die opkomt voor de belangen van institutionele en grote particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling met investeringen in beursgenoteerde ondernemingen.
Maar soms ook – in wat Giuseppe van der Helm, directeur van VBDO donkergroene investeringen noemt – in nichemarkten als cleantech en microkrediet. Zijn vereniging doet onderzoek, organiseert (netwerk)bijeenkomsten en stelt namens haar leden vragen over duurzaamheid op aandeelhoudersvergaderingen. Onder haar leden telt VBDO banken, pensioenfondsen, zorgverzekeraars, ngo’s en onderwijsinstellingen. Op de vraag of er crowdfunders lid van VBDO zijn, luidt het antwoord van haar directeur: “Nee, en ik vraag me af waarom eigenlijk niet?”

Kennis duurzaam ondernemen

In de woorden van de VBDO-directeur klinkt herhaaldelijk door dat in de markt en bij de overheid de moed ontbreekt duurzaam – in de zin van langetermijn en goed voor de drie P’s – te willen en te kùnnen beleggen. “Het ontbreekt met name aan kennis besluiten te nemen om duurzaam te beleggen. Bij het nationale beleggingsfonds dat wij voor ogen hebben, gaat het om het clusteren van behoefte aan geld bij ondernemers aan de ene kant en om aan de andere kant geld ter beschikking te stellen als investeerder. Maar vooral om de expertise die er bij ondernemers al is,  daarbij in te zetten. Er is een schat aan ervaring onder bijvoorbeeld jonge ondernemers, die al tien tot vijftien jaar ervaring hebben in tijden dat duurzaam ondernemen als idealistische hobby werd weggezet en er moeilijk aan geld te komen was. Juist met hun inventiviteit en creativiteit zijn zij in staat goed in te schatten het hoe-of-wat van de duurzame investering en als coach de bedrijven aan beide kanten van de streep te begeleiden. En als er in de huidige financiële sector al kennis over duurzaam investeren was, dan heeft de overheid met zijn slingerende en kortetermijn beleid Groen beleggen, die om zeep gebracht.”

“De overheid heeft met zijn slingerende en kortetermijn beleid Groen beleggen expertise daarover in de markt om zeep gebracht.”

Overheidsgarantie

Je kunt je afvragen of investeren in duurzaam ondernemen vandaag de dag zo veel meer risico’s met zich mee brengt als het investeren in de oude economie. Kun je als burgers je geld dat je toevertrouwt aan de financiële sector en overheid niet beter vooraf laten besteden aan de langetermijn visie voor het opbouwen van de nieuwe economie? Is het op de keper beschouwt niet goedkoper en rendabeler de verantwoordelijkheid vooraf te nemen in plaats van achteraf de schade in de schoot geworpen te krijgen en met ons belastinggeld de rekening van andermans wanbeleid te moeten betalen?
En als Den Haag dan onder druk van de Tweede Kamer en EU-beleid toch stappen moet doen, dan handelt ze vanuit een Pavlov-reactie en benadert stakeholders uit de oude economie, niet deskundigen uit de nieuwe economie! Dat gebeurde onder andere bij het Energieakkoord in de SER en bij Gemini, het windpark in zee. “Het heeft me inderdaad verbaasd, dat wij als de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling met twintig jaar expertise, daar niet aan tafel zaten en de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken), exponent van de oude en gesloten economie wel. Dat is het oude denken, dat denkt in centen en niet duurzaam. Ik ben ervan overtuigd dat dat binnenkort wel zal veranderen.”

“Overheid als wetgever en toezichthouder DNB hebben maar mondjesmaat aan kennis over duurzaam investeren in huis.”

Revolverend beleggingsfonds

VBDO WIL OVERHEIDSGARANTIE VOOR EEN NATIONAAL BELEGGINGSFONDS VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN.VBDO faciliteert duurzaam beleggen in wie, wat en waar, maar is geen bemiddelaar voor kleine beleggers of ondernemers op zoek naar geld. Samen met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kijkt VBDO wel hoe het systeem te verbeteren en open te breken met bronnen als crowfunding of – en dat zou interessant zijn – een publiek-privaat fonds waar overheid en banken inleggen om in te investeren in duurzame en innovatieve projecten. “Samen met de Bank of the Future hebben we een pitch gedaan bij de grote banken voor zo’n nationaal beleggingsfonds, waar ondernemers die 50 tot 100 miljoen euro nodig hebben om hun productieproces te verduurzamen, terecht kunnen. Rendement en terugbetaling wordt opnieuw duurzaam geïnvesteerd. Wij zorgen dat bestaande kennis onder ondernemers die ervaring hebben in duurzaam ondernemen daaraan gekoppeld wordt. De banken hadden dààr moeite mee. Zij zijn niet gewend kennis te delen, want dat vraagt openheid en transparantie in een sector die tot nu toe zeer gesloten en oerconservatief is. En de nieuwe regels voor solvabiliteit van Bazel IV waaraan de financiële sector moet voldoen, werken niet mee.” Daarom bepleit VBDO-directeur voor een overheidsgarantie voor dit nationale beleggingsfonds in plaats van in de oude economie met subsidies valse concurrentie te creëren of met een reddingsoperatie achteraf. “Doodzonde geen gebruik te maken van bestaande kennis over duurzame ondernemen en na te laten kennis voor deze nieuwe economie op te bouwen.”

Duurzaam investeren

Onder maatschappelijke druk vanwege de zichtbare gevolgen van klimaatverandering wil de burger, pensioenspaarder en consument meer zeggenschap hebben en weten wat er met zijn geld gebeurt. Aan de andere kant zitten bij gebrek aan die kennis en moed langetermijn te denken banken pensioenfondsen en overheden met hun investeringen in fossiele brandstoffen, die niet meer uit de grond kunnen worden gehaald. “Ook de overheid als wetgever en de toezichthouder DNB, hebben maar mondjesmaat aan kennis in huis. En desinvesteren kan niet van de ene dag op de andere, want dezelfde burger wil wel een goed pensioen en als belegger rendement op zijn investeringen.”

“Laat zien wat je duurzame impact is op de samenleving in de komende vijf tot tien jaar.”

Impact investment

Eurosif
De VBDO is nauw verbonden met haar Europese zusterorganisatie European Sustainable Investment Forum (Eurosif), dat zich inzet voor het verduurzamen van de Europese financiële markten. Eurosif heeft de European Transparency Guidelines (ETG) ontwikkeld. Alleen fondsen die de ETG van Eurosif hebben ondertekend, worden vermeld op zijn toonaangevende website.

Van der Helm constateert dat impact investment, investeringen meer idealistisch geïnspireerd op dit moment meer in zwang raakt. Je hebt daarbij allerlei connotaties en definities die je laten zien wat het impact is, niet alleen op het rendement, maar ook op duurzaamheidscriteria. Corporate governance en het denken – en dus beleid – om duurzaam te investeren komt langzaam op gang. En je moet daar niet te lichtvaardig doen over doen. Volgens cijfers zou in Europa al voor ruim 50 procent worden geïnvesteerd in duurzaamheid. “Niet zoals wij bij de VBDO daar tegenaan kijken. Dan heb je het over vijf tot zeven procent door particulier en tien tot twintig procent door institutionele beleggers.” Van der Helm’s boodschap aan duurzame ondernemers is hoe bevlogen ook: “Maak expliciet wat je duurzame impact is, niet alleen van je product, maar van je hele bedrijfsproces: van personeelsbeleid, kantine, ambiance tot en met mobiliteit etc. Laat zien wat je impact daarvan is in de komende vijf tot tien jaar op de samenleving.”

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nlGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.