MVO Monitor geeft bedrijf inzicht in staat MVO-beleid

De door MVO Masters ontwikkelde MVO Monitor geeft een bedrijf inzicht in de staat van zijn MVO- beleid. “Alles begint met het waarom van het bedrijf dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen wil, hoe dat te doen en op welke termijn. Onze MVO Monitor is de tool om dat hoe en wat van die doelstellingen en de resultaten te laten zien”, licht Matthijs Smakman, een van de ontwerpers van de MVO Monitor, toe.

Generatie Y

“MVO, duurzaam ondernemen of circulaire economie is waar het nu om draait. De babyboomers en generatie X, hebben het milieuvraagstuk, groen en maatschappelijk verantwoord ondernemen op de kaart gezet. Het is aan ons, generatie Y om de volgende stap te zetten. De generatie Y van de Playstation, social media, reality-tv en Google Earth. De tablet en smartphone zijn onze communicatiemiddelen waarmee we de hele dag voor ons werk en privé online zijn. Wij denken in delen, verbonden zijn, in lokaal is het nieuwe global en de menselijke maat. En ook wij willen een betere wereld creëren – MVO volgens de drie P’s. Dat niet alleen met de mond te belijden, maar als MVO Masters met onze IT-expertise een tool bieden om MVO binnen het bedrijf en zijn keten te kunnen meten.”

“De babyboomers en generatie X, hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen op de kaart gezet. Het is aan ons, generatie Y om de volgende stap te zetten”

Cocreatie

“Want meten is weten, zegt Matthijs Smakman, van MVO Masters. “Inzicht vervult de mensen binnen het bedrijf met een verantwoordelijkheidsgevoel en trots en inspireert hen het beter of anders te doen”. Er zij al meerdere tools op de markt die milieuprestatie en CO2-footprint meten en verbeteren,  zoals de Milieubarometer van de stichting Stimular voor kleine bedrijven of het MVO dashboard van het Franse Sogity voor multinationals. “Wij zitten er met MVO Monitor voor middelgrote bedrijven net tussenin.”
MVO Masters heeft met achttien partners deze MVO Monitor ontwikkeld. “MVO Monitor is nu zo’n product van ‘samen’, van cocreatie. Al die partners vullen elkaar aan in kennis en vaardigheden. Of het nu gaat over MVO, HR, strategie, bedrijfs- en productieprocessen of communicatie.”

MVO Monitor

Het resultaat van deze cocreatie is een schijnbaar eenvoudige tool, die op diverse niveaus door betrokkenen op verschillende afdelingen of locaties van het bedrijf kan worden ingevuld. In één oogopslag is de totale MVO-score te zien met specifieke grafieken voor People, Planet en Profit.
Smakman benadrukt bij de demonstratie van de MVO Monitor, dat het bedrijf eerst precies en duidelijk zijn doelstellingen moet bepalen. Dus:  Wie doet er mee binnen het bedrijf?  De leveranciers binnen de productketen? Maar ook het tijdspad, dat het bedrijf voor ogen heeft. En ten slotte de beoogde impact op de drie P’s. Dus heel fundamentele vragen, die het MVO-beleid zullen bepalen. Want je moet niet vergeten, dat straks met één oogopslag de vorderingen, maar ook de teleurstellingen aan het licht komen. Dus dat het toch allemaal niet zo MVO gaat en de drie P’s nog niet in balans zijn volgens de vooraf ingestelde wegingsfactoren. Inzicht is confronterend, inspirerend, maar ook demotiverend en daarmee contraproductief!

QuickScan MVO

Hoe laat je de resultaten en de samenhang zien van de bedrijfsprocessen, waarin MVO is geborgd? In al die data van afdelingen HR, boekhouding, productie en inkoop of ERP (Enterprise resource planning), zijn die MVO-doelstellingen vastgelegd, maar hoe breng je al die inspanningen overzichtelijk in beeld? Waar te beginnen?
Met de QuickScan van MVO Masters krijgt het bedrijf een beeld hoe het op het gebied van MVO ervoor staat. Welke invloed zijn stakeholders hebben op het MVO-beleid en hoe overtuigend de MVO-doelstellingen in het beleid geborgd zijn? Die rapportage van de scan laat alle benodigde informatie zien om de volgende stap te zetten en een realistisch MVO-actieplan op te stellen.

Inzicht in MVO-beleid

Aan de MVO Monitor liggen richtlijnen uit de ISO 26000, De MVO-wijzer en de MVO-prestatielader te grondslag. Het begint ermee om op alle niveaus de indicatoren in de MVO Monitor te beschrijven en de gegevens daaromheen vast te leggen. Dus van de verantwoordelijke coördinator en projectleider voor MVO binnen de afdeling of locatie, van autorisaties intern en extern, van de stukken waarin de borging van MVO-doelstellingen staan tot en met de betreffende wet- en regelgeving waarmee je binnen de MVO-strategie te maken hebt. Deze data zijn meestal bekend, maar nog niet onder de alomvattende MVO-paraplu gerangschikt.
Ook de MVO-targets en streefdata op de korte, middellange en lange termijn worden in de monitor vastgelegd. Naast de zeer relevante wegingsfactor kunnen ook acties worden ingevoegd, waarbij zichtbaar te benoemen, vrijblijvendheid wordt vermeden. Deze meetbare manier geeft de mogelijkheid te filteren op bijvoorbeeld locatie, verantwoordelijke, product etc.
Ervaring leert dat bedrijven nog wat onwennig, voorzichtig zijn met zo veel te delen. “Aan ons, de generatie Y daar de gevestigde orde ervan te overtuigen dat delen en verbinden zoveel oplevert voor People, Planet en Profit. Niet alleen inspiratie, verantwoordelijkheid, minder vrijblijvendheid, schoner en doelgerichtere productie maar ook winst en goodwill.”

Donderdag 21 november wordt de de MVO-Monitor bij MVO Masters gelanceerd.
Meer informatie en aanmelden desmin@mvomasters.nl

www.mvomasters.nl

Désirée Crommelin
©duurzaamplus.nlGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.