Deloitte: niet consuminderen, maar verduurzaming van ons consumeren

niet het consuminderen, maar in verduurzaming van ons consumeren ligt, volgens Anneke Sipkens, Director Sustainability Strategy & Innovation bij Deloitte de oplossing voor de economische en ecologische crises, waarin we nu zitten.  “Het zijn twee kanten van dezelfde munt.”

“Zou het niet fantastisch zijn, als ik op mijn auto een zonnepaneel had en niet meer vervuilende benzine hoefde te tanken?”

Verduurzaming van consumeren

Leidraad van Deloitte in haar dienstverlening op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering en belastingadvies is waarde creëren voor de samenleving. “Veel bedrijven zijn dat doel een beetje uit het oog verloren en daarmee een stukje van hun eigen ziel kwijt geraakt. Dat heeft zo zijn weerslag op de mensen die er werken. Je ziet nu dat bedrijven samen met hun medewerkers die meerwaarde proberen terugvinden. Dus niet langer alleen maar bezig zijn met waarde te creëren voor de aandeelhouders, maar dat – in veel bredere zin – te doen voor de samenleving.”

Ethisch leiderschap

Het kortetermijndenken wordt ingeruild voor een langetermijnvisie, want de toekomstbestendigheid van het bedrijf zelf is in het geding. Onder invloed van ontwikkelingen als milieuvervuiling, bevolkingsgroei, geopolitiek, schaarste van grondstoffen etc. is het een must een beleid te gaan voeren, waarin duurzaamheid uitgangspunt is.  Het zijn de grote multinationals die dit uit bittere noodzaak oppakken. Zij ervaren in hun productieketen wat er in de wereld speelt. Het zelfonderzoek bij een bedrijf begint meestal met een interne MVO-rapportage. Dat is op zich een confronterend proces, want het geeft inzicht hoe de keten er op ecologisch en sociaal gebied bij ligt. Met de vragen hoe nu anders en die veranderingen in het bedrijf door te voeren, klopt een bedrijf meestal aan bij een adviseur van buitenaf.

“Deze omslag gebeurt vaak onder inspirerend leiderschap van een CEO, die er persoonlijk van overtuigd is dat het ethisch niet langer verantwoord is zo’n ecologische voetstap achter te laten.”

Greenwashing

Duurzaamheid embedded
Deloitte adviseert vanuit de visie, dat duurzaamheid in elk advies aan de klant geïntegreerd wordt. “Het is als het ware ingebed in de bedrijfsvoering. In tegenstelling tot onze collega’s bij andere consultancy-bedrijven die duurzaamheid als een aparte service aanbieden, werken wij hier als klein team bij de klant samen met onze consultants, belastingadviseurs en auditors en bepalen met hem de nieuwe, duurzame visie met strategie.”

“Je ziet dat de mensen binnen productieonderdelen de slag naar verduurzaming binnen het bedrijf snel oppikken. Bij de financiële afdelingen die geleerd hebben te denken in winst, targets en daarmee samenhangende beloningssystemen, is de weerstand groter. Je moet ze daar overtuigen van de meerwaarde van verduurzaming, maar vooral laten zien dat deze vorm van innoveren kansen biedt op de markt. Dat projecten die van meet af aan duurzaamheid in zich dragen, nieuwe behoeften dus inkomsten genereren. En natuurlijk bestaat er in deze fase het gevaar van greenwashing door het etiket duurzaamheid ten onrechte op producten te plakken om zo snel te kunnen scoren.”  Sipkens heeft begrip dat het duurzaamheidsbeleid van bedrijven voor toeleveranciers soms erg omslachtig en ingewikkeld is. “Leveranciers moeten soms aan drie, vier en soms vijf standaarden voldoen, die ook nog eens per klant verschillen. Helaas hebben we deze fase nodig om op den duur tot een meer samenhangende systematiek te komen.”

Deloitte begint Zero Hub

Wie is er nu leidend in de verduurzaming van de samenleving? “Het bedrijfsleven” luidt het heldere antwoord. “Overheden kunnen daarbij stimulerend en faciliterend zijn. In dit proces spelen grote èn kleine bedrijven een belangrijke rol. Ze hebben elkaar over en weer nodig. Kleine bedrijven zijn innovatief, speels en wendbaar. Zij dragen geen verleden met zich mee en beginnen from scratch met een nieuw businessmodel. De groten zijn voor hen onontbeerlijk als afnemer van hun innovaties. Omgekeerd hebben de groten de kleintjes nodig om getriggerd te worden bij hun stappen om het roer om te gooien”.  Samenwerken is waar het om draait. Als neutrale partij is Deloitte met een Zero Hub begonnen. Een ronde tafel waaraan bedrijven binnen dezelfde sector een halfjaar lang in zes workshops ideeën ontwikkelen over hoe je als bedrijf groei realiseert met zero of zelfs positieve impact op het milieu. “Natuurlijk is dat niet altijd gemakkelijk. Iedereen neemt zijn eigen agenda mee, maar het doel is kruisbestuiving.”

Duurzaamheid lager belasten

Voor de rijksoverheid is in het kader van haar industriepolitiek, een proactieve rol weggelegd bij de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Dat doet zij met het uitdelen van subsidies aan kernenergie, kolencentrales en groene energie. “Ik ben niet degene om dat antwoord te geven”, luidt Sipkens’ diplomatieke reactie op de vraag: Hoe duurzaam zij het industriebeleid van het kabinet-Rutte I vindt? Een fiscaal beleid te voeren dat duurzame producten of diensten lager belast, ziet ze als een ander instrument van de overheid om verduurzaming in de samenleving te stimuleren.

Zuinige ambtenaar

“We moeten niet vergeten, dat de overheid met haar beleid Duurzaam inkopen, de laatste jaren grote stappen heeft gemaakt en veel marktkracht heeft verworven. Uit een onderzoek van Deloitte onder markteers en inkopers in de publieke en private sector geeft 88 procent van de respondenten aan, dat duurzaamheid alleen maar belangrijker wordt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de ambtenaar op kantoor meer in duurzaamheid denkt dan zijn collega in de private sector. Een pikant bijverschijnsel!

www.deloitte.com 

4 juni, 2011
Désirée Crommelin
©2011 duurzaamplus.nl

 

 

 

 Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.