Volgens KPMG is duurzaamheid bepalende succesfactor voor bedrijfsleven

oude hoofdkantoor KPMG

Duurzaamheid is, volgens KPMG-consultants bepalend voor het voortbestaan van je business.” Ondanks de economische crisis groeit de Nederlandse afdeling Sustainability van het consultancybedrijf KPMG gestaag. Dat heeft, volgens haar directeur Bernd Hendriksen alles te maken met het feit dat het bedrijfsleven nu doordrongen is van het feit, dat duurzaamheid geen trend meer is die overwaait.

Voetstap te groot

“Waar moeten we naar toe? is vandaag de dag de hamvraag wereldwijd. Enerzijds streven de ontwikkelingslanden met het aanjagen van de eigen economie, hun inwoners mee te nemen in de vaart der volkeren. Anderzijds moet dat volgens het Westen – Europa, de Verenigde Staten en de Golfregio – passen binnen onze (hùn!) ecologische voetstap. We hebben maar één aarde!” Kopenhagen, zo luidt de analyse van Hendriksen, heeft de onmacht van de politiek laten zien. Westerse landen zijn op dit moment te veel met zichzelf bezig. “Kijk maar naar de EU, die is gepreoccupeerd met Griekenland, eurocrisis etc. Daar hoef je dus geen wonderen op het gebied van duurzaamheid te verwachten, terwijl hier juist die ecologische voetstap verkleind moet worden. De Afrikaanse landen die willen wel. Alleen hebben zij het geld er niet voor. En Westerse regeringen hebben zoiets van: Zoek het zelf maar uit”.

Duurzaamheid bepalende factor in waarden en normen

KPMG-hoofdkantoor
Natuurlijk de onvermijdelijke vraag over het nieuwe KPMG-hoofdgebouw, dat als toppunt van duurzaamheid wordt geafficheerd. De gang van zaken rondom de bouw van dit kantoor – van de rol van partners, vastgoedsector tot en met de gemeente Amstelveen – werd door het VPRO-programma Slag om Nederland genadeloos aan de kaak gesteld. Hoe past zulke huisvesting – met achterlaten van het oude hoofdkwartier enkele honderden meters verderop en dat nog steeds leegstaat – in Hendriksen’s analyse over verduurzaming?

Nederlandse multinationals zoals Shell, DSM, Unilever, Heineken en Philips zijn in dat gat van politieke onmacht gestapt. Naar hun zeggen laat hun beleid voor de lange termijn zien, dat zij wel hun verantwoordelijkheid nemen. “Het gaat hen erom hun business te continueren door zich van grondstoffen te verzekeren. Maar het gaat bij hen ook om waarden en normen door dit op een duurzame manier te doen. Zij houden rekening met hun ecologische voetstap en wetend dat ook grondstoffen eindig zijn en steeds schaarser worden.” Transparantie vindt de KMPG-directeur Duurzaamheid, hierbij essentieel. Greenwashing, window dressing daarachter kunnen bedrijven zich niet langer verstoppen. Zonder duurzaamheid of innovatie verlies je het bij voorbaat bij de jonge generatie. Die heeft duurzaamheid in zijn pakket en wil zich alleen verbinden met een bedrijf, dat hierin geloofwaardig is. “Voordat je het weet, wordt je getarget door sociale media of staat Greenpeace of de VPRO voor je deur. Het reputatierisico is te groot.” En KPMG zelf ? Hoezo het goede voorbeeld geven, reputatierisico of geloofwaardigheid? Hendriksen bedankt vriendelijk voor de eer de ontmaskering rondom het duurzaamheidsgehalte van KPMG te weerleggen of anderszins erop te reageren. “Ik heb er niets over te zeggen. Ik ben er ook niet bij betrokken geweest. Mijn afdeling duurzaamheid is een b-to-b businessunit.”

MKB innovatief en verduurzaam

Nadrukkelijk stelt Hendriksen dat het bij duurzaamheid niet alleen om de grote multinationals gaat. “In de financiële sector zie je bijvoorbeeld dat duurzaamheid maar met mondjesmaat gaat. Ik meen dat minder dan vijf procent in duurzaamheid wordt geïnvesteerd. Wat zouden zij een impact hebben als dat aandeel 50 of 80 procent zou worden. Dan maken we pas een slag! Alleen die sector moet nog van heel ver komen.”Het mkb noemt Hendriksen daarentegen een niet te verwaarlozen factor in verduurzaming. “Daar zitten interessante bedrijven/bedrijfjes bij, die heel ver zijn. Daar ligt hun kracht en kwaliteit. Dat be good and tell moeten ze echter nog veel meer in de buitenwereld kapitaliseren door het inzichtelijk te maken.”

Duurzame wetgeving

Nu het bedrijfsleven trendsetter is, wat blijft er dan nog te doen voor de overheid? Kan deze dan alleen nog volger zijn? Moet ze zich überhaupt nog met duurzaamheid bemoeien of het maar aan de markt overlaten? “De overheid moet zich er wel degelijk mee bemoeien”, vindt de directeur Duurzaamheid van KPMG. Aan haar is het minimumstandaarden op te stellen en het goede voorbeeld te geven als grootste klant in Nederland. “De terugtrekkende beweging en de toon van dit kabinet zijn slecht voor het Nederlandse bedrijfsleven. “Het is niet alleen maar nemen; de plicht van de overheid is ook te geven door bijvoorbeeld te investeren in het maatschappelijke debat over duurzaamheid in binnen- en buitenland. Toen de vorige minister-president Jan Peter Balkenende aan tafel aanschoof bij onder andere de G20, was dat goed voor Nederland met haar innovatieve kracht en verduurzaming van ketens. Dat is nu voorbij.”

“Maar voor alles moet de overheid voor continuïteit te zorgen in wet- en regelgeving en daarmee een einde te maken aan haar eigen grilligheid. Daar hebben bedrijfsleven en consument te veel last van.”

KPMG bepleit Kennisdriehoek

De KPMG-afdeling Sustainability doet als kenniscentrum in opdracht veel onderzoek, dat zij soms uitbesteedt aan universiteiten. “Waarom werken overheid, universiteiten en bedrijfsleven niet meer samen en vormen ze geen kennisdriehoek?” vraagt Hendriksen zich hardop af. “Waarom neemt de Nederlandse overheid niet het initiatief die krachten te bundelen? Dat wij en zij is dodelijk. Het gebeurt nog te vaak dat de overheid niet weet wat er in het bedrijfsleven speelt en omgekeerd dat het bedrijfsleven geen idee heeft wat de overheid voor ogen heeft. Laat toch studenten bij ons hun afstudeeronderzoek doen. Integreer al die R&D ten behoeve van de samenleving.” De samenleving heeft juist die jonge generatie specialisten duurzaamheid nodig. Zo ziet Hendriksen een groeiende integratie van duurzaamheid in de van oudsher KPMG-specialiteiten audit, tax en advies, maar acht een afdeling met specifieke kennis op het gebied van verduurzaming nog wel noodzakelijk. “Wel trekken we steeds vaker samen op bij een klant.”

www.kpmg.com

Désirée Crommelin
©2012 duurzaamplus.nl

illustratie: oude hoofdkantoor KPMG ©duurzaamplus

 Geef een antwoord

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.