EcoChain, een 2.0-applicatie voor berekenen van een levenscyclusanalyse

LCA 32

EcoChain’s  LCA-app geeft binnen een bedrijfslocatie op vier niveaus direct en in het hier en nu inzicht in de duurzame prestaties op bedrijfs-, proces-, product- èn ketenniveau. De methodiek van deze 2.0 app gaat uit van de inkoop van grondstoffen van de hele fabriek en niet zoals de traditionele LCA, uit de grondstoffen van één product. De tool EcoChain is bedacht door Jochem Mos. Samen met zijn broer Boudewijn is hij eigenaar van het bedrijf EcoChain, waar nu veertien mensen werken.

 Levenscyclusanalyse 2.0

“Cynisme of scepsis bij het horen van het begrip duurzaamheid, heeft alles te maken met het gebrek aan inzicht in je eigen LCA’s en in die de data daarover bij je toeleveranciers. Heb je dat inzicht wèl en kan je zien hoe duurzaam je product is, dan geeft dat zelfvertrouwen. Je kunt je met je product op de markt onderscheiden en strategisch duurzaam gaan inkopen. Met EcoChain laten we als het ware duurzaamheid op de markt los: je concurreert voortaan in alle openheid op duurzaamheid en niet langer alleen op prijs.”

“Onze methodiek is een LCA 2.0-applicatie waarmee je inlogt op je eigen EcoChain-account en altijd online in real time je berekeningen maakt. Het is een efficiënte en uiterst logische manier van administratie voeren op milieugebied, eigenlijk à la het activity-based-costs-principe van de financiële accountancy”, vertelt Boudewijn Mos, manager Business development van EcoChain. “Alle in te vullen gegevens komen uit de administratie van het bedrijf zelf. Dat weet zelf hoeveel van wat, waar en wanneer het heeft ingekocht. Het bedrijf beheert in feite dus continu zijn eigen LCA’s. Iedere duurzame investering leidt dan ook direct tot verbeterde LCA-waarden. Het is een gebruikersvriendelijker levenscyclusanalyse dan de wetenschappelijke methode 1.0 uit de vorige eeuw. Die beperkte zich tot één product, was een momentopname, omslachtig – dus kostbaar – en bood slechts inzicht aan enkele gekwalificeerde specialisten. Je had dus voor een LCA 1.0 van je hele assortiment producten, wel een dikke geldbuidel nodig om die specialisten te betalen. Dat is history.”

ISO14001 en CO2- prestatieladder

“De online in te boeken gegevens volgens de gangbare milieufactoren van ISO14001 en CO2-prestatieladder, worden vervolgens uitgesplitst naar de productieprocessen en steeds dieper het bedrijf in”, legt Henk van Dop, salesmanager van EcoChain uit. “De steeds verdere doorgevoerde uitsplitsing van gegevens als CO2-emissies, water- en energiegebruik, uitstoot giftige stoffen etc. leidt tenslotte tot de toewijzing van de LCA per product.” EcoChain kwalificeert de grondstoffen, ruwe, gerecyclede, halffabricaten op een uitputtingsequivalent. Een altijd voorradige grondstof als zand heeft dus een andere waardering dan een grondstof die heel schaars is. Vanwege de verschillende (klimaat)omstandigheden wereldwijd bevat de applicatie verschillende conversiefactoren. Nederland heeft dus een andere cijfer bij watergebruik dan India, waar water schaarser is.

Kostenbesparing

In deze tijden van economische en ecologische crises zijn kostenbesparing en verduurzaming een must. Voor de zakelijke markt is het beheersen van energiegebruik, materiaalstromen en dus het beheer van de LCA’s, daarbij van levensbelang. Niet alleen het behoud van ons leefmilieu, maar ook de schaarste van grondstoffen op de wereldmarkt noopt tot bezinning over voortbestaan en bestaansrecht van een onderneming. Met de EcoChain-applicatie heeft het bedrijf steeds de hoogste mate van inzicht in de staat van duurzaamheid binnen zijn processen en producten. Het management heeft daarmee een tool in handen om intern verantwoording af te laten leggen op kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) en om op verduurzaming bij te sturen door bijvoorbeeld het getal van die uitputtingsequivalent naar beneden proberen te krijgen. “Het feit dat de tool gebaseerd is op een grote dosis zelfwerkzaamheid van het bedrijf met het bijhouden van zijn hele milieuvoetstap en niet langer afhankelijk is van specialisten van buitenaf, wordt binnen bedrijven als bevrijdend ervaren. Een bedrijf zit nu zelf aan de knoppen van duurzaamheid en kan daarbij toeleveranciers uitnodigen om daarover ook inzicht te geven met EcoChain.”

Bescherming octrooi of IP

EcoChain noemt zich the Social Network style Environmental Application, waar schakels in een keten elkaar inzicht bieden in gegevens over hun grondstoffen en emissies. Met nadruk wijst Mos, dat leveranciers daarmee niets van de eigenheid van hun product weggeven. “Allereerst: onze methodiek wordt continu geaudit, zodat deze net zo veilig is als internetbankieren. Daarnaast heeft ieder bedrijf door zijn eigen black boxen een goede afscherming, waarvan de gegevens door een onafhankelijke verificateur kunnen worden geverifieerd. Daar kan niemand anders bij. Met de ingeboekte inkoopgegevens wordt het productieproces van het product niet onthuld.”

“We kennen die angst voor schending van octrooien of IP (Intellectual Property). Maar dat is hier niet het geval.”

Uitnodiging toeleveranciers in keten

Hoe verduurzaam je zo goed mogelijke je productieketen? “Door je toeleveranciers mee te krijgen in je ambitie en pragmatisme ingegeven door de omstandigheden op de markt” luidt het antwoord van Mos. Hij gelooft niet in ieder zijn LCA of keurmerk. Dat ondermijnt volgens hem, de geloofwaardigheid van je product. De opvatting dat duurzaam voor duur = kostbaar staat, bestrijdt hij. “Nee, het staat wat ons betreft voor samenwerken door inzicht te geven; dat is duurzaam. Dat leidt uiteindelijk tot verduurzaming, tot een circulaire economie met besparing op kosten, grondstoffen en dus met het sparen van onze planeet. Dat gaat ons toch allen aan?” Idealist? Dromer? “Nee, het is de droom van een pragmaticus die door inzicht emissies wil verminderen, het gaat me om de verduurzaming van de samenleving. Die doorbraak van openheid in de LCA’s bewerkstelligen is onze drijfveer.” Salesmanager Van Dop vult lachend aan: “Ik rem niet meer voor iemand die het klimaat nog schaadt; ik rem alleen nog voor groen!”

“EcoChain geeft een bedrijf volledig inzicht in zijn LCA’s en dus in zijn staat van duurzaamheid op bedrijfs- proces- én productniveau.“

logo met baretNaast een gratis EcoChain Footprint Analyse, de applicatie waarmee een bedrijf zijn Environmental Footprint kan bepalen op bedrijfsniveau, biedt EcoChain de lezers van duurzaamplus.nl een korting aan van 50% op de kosten van de training EcoChain LCA INTENSIVE.

www.ecochain.com

Désirée Crommelin
©2013 duurzaamplus.nl

illustraties © EcoChain

 

 

 Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.