Eiwit Collapro bijproduct leerindustrie natuurlijk bindmiddel in voedings- en farmaceutische industrie

Eiwit Collapro natuurlijk bindmiddel in voeding- en farma-industrie

Eiwit Collapro natuurlijk bindmiddel in voeding- en farma-industrie
@Collapro

Het eiwit Collapro, bijproduct van de leerindustrie wordt als natuurlijk bindmiddel gebruikt door de voedingsindustrie in vleeswaren en door de farmaceutische industrie in capsules voor medicijnen. Het zoeken naar innovatieve bijproducten tijdens de verduurzaming van de sterk vervuilende leerindustrie is de leidraad van Herman Hulshof, lid van de Raad van Bestuur van Hulshof Protein Technologies (HPT) leverancier van het eiwit Collapro. “Dit eiwit of proteïne wordt op een innovatieve laag-energetische manier onttrokken uit de dierenhuiden en behoudt zo haar hoogwaardige eigenschappen. Je hebt daarom in industriële toepassingen minder nodig. Collapro speelt daarmee in op de behoefte wereldwijd chemische ingrediënten door natuurlijke te vervangen en zuiniger met grondstoffen en energie om te gaan.

HPT

De twee proteïnebedrijven van Hulshof Protein Technologies (HPT) maken halffabricaten waaronder het eiwit collageen uit reststoffen van de leerindustrie. Dit halffabricaat Collapro genaamd, werd volgens een uniek productieproces met een van Stork gekocht patent ontwikkeld, waarbij de eigenschappen van de collageenvezels en haar originele vezelstructuur behouden blijven. “Collapro is een functioneel eiwit”, zo doceert Hulshof, “dat gebruikt kan worden in alle soorten – gemalen of gevormde – vleesproducten. Het heeft een uitstekende bindingscapaciteit, verbetert de structuur, de beet en maakt het vleesproduct makkelijker snijdbaar.” De HPT- proteïnefabriek in Lichtenvoorde haalt zijn grondstof een rundercollageenvezel, uit splithuiden – één van de weggesneden onderhuiden van stierenhuiden – van de ernaast gelegen leerfabriek, de Koninklijke Hulshof in Lichtenvoorde.

Beter Leven keurmerk en halal

De andere en nieuwste HPT-vestiging in Groenlo onttrekt haar grondstof collageen uit huiden van niet alleen runderen, maar ook varkens, kalveren, kip en ander gevogelte. HPT zoekt naarstig naar andere toepassingen van dit natuurlijke ingrediënt in de voedingsindustrie. Hulshof ziet een trend onder de grote retailketens natuurlijke ingrediënten in hun vleeswaren te willen gebruiken die worden gemaakt van dieren met een Beter Leven keurmerk,  in plaats van chemische ingrediënten.  De vraag naar halal-proteïne neemt ook toe. Dat vereist wel dat het slachten van de dieren eerder in de productieketen volgens de daarvoor geëigende voorschriften geschiedt, benadrukt hij.

Hoogwaardig Collapro

Er bestaat grote belangstelling onder toeleveranciers van grondstoffen in de farmaceutische industrie voor Collapro. Van heinden en ver komt men naar de vestiging in Groenlo. Vorige week nog leidde Hulshof een delegatie rond van een grote Japanse toeleverancier in die sector met vestigingen in Verenigde Staten en Canada. Door het productieproces, hier naar een van Akzo gekocht patent, bevat Collapro een zeer hoogwaardige collageenvezel waarvan je in de al bekende toepassingen, zoals in capsules voor medicijnen, veel minder nodig hebt. In het innovatieve productieproces in Groenlo wordt in plaats van het traditionele heet uitspoelen van het vet uit de huiden – en dat veel energie vraagt – het vet door gas uit de huiden onttrokken. Juist in dit laag-energetisch productieproces denaturaliseert het vet niet, worden vet noch proteïne aangetast en behouden zo hun eigenschappen. In dit productieproces komt naast collageen ook een hoogwaardige bio-olie vrij. “De olie is van dermate hoge kwaliteit dat die in de voedingsindustrie als frituurolie wordt gebruikt. Opstoken als biobrandstof zou jammer zijn.”

Duurzaam ondernemen loont

Als Herman Hulshof je een kijkje achter de schermen gunt in zijn manier van duurzaam ondernemen beluister je hoe weerbarstig de praktische uitvoering van innovatie op basis van wetenschappelijke concepten soms is. Zo kostte het invoeren en inregelen van de innovatieve technologie van het laag-energetische productieproces in de HPT-vestiging in Groenlo meer tijd en dus geld. “Daar komt nog bij, dat we zo gepreoccupeerd zijn met die productieprocessen, dat de tijd ons ontbreekt de markt te bewerken voor het product zelf. Dus verliezen we potentiële omzet.” Maar dat belet hem niet voort te gaan op deze voet. Volgens Hulshof heeft een ware ondernemer oog voor wat er om hem speelt. Bij duurzaam ondernemen is dat niet anders. “Op dit moment hebben we als bewoners van deze aardkloot een immens probleem: onze rücksichtslose exploitatie van minerale grondstoffen met alle effecten van dien. Global warming en andere bedreigingen op milieugebied die het ecosysteem aantasten, raken ons allemaal in het dagelijks leven.“

Wil je dat als ondernemer onder ogen zien, dan ga je op zoek naar producten en systemen die dit voorkomen en biedt je die dan op de markt aan.

Innovatief en duurzaam

Koninklijke Hulshof
Door de crisis liep de vraag naar kwaliteitsleer voor luxueuze schoenen, tassen en autobekleding sterk terug en moest Koninklijke Hulshof in 2013 faillissement aanvragen. Enkele maanden later werd in een doorstart het bedrijf overgenomen door twee van haar huidenleveranciers. Kalfsvleesproducent PALI Group uit ’s-Hertogenbosch en looierij Rompa Leder uit Rijen, beide familiebedrijven, zetten het bedrijf nu in een joint venture voort onder de naam ROMPA Tanneries. De proteïnefabrieken van Hulshof Protein Technologies in Lichtenvoorde en Groenlo blijven in handen van de familie Hulshof.

Als hij over zijn zakelijke ervaringen vertelt, lijken deze niet alleen te zijn ingegeven door morele beweegredenen.  Zijn drijfveer is ook zakelijk: samen met partners – klanten en kennisinstituten als Universiteit Enschede en LUW – oplossingen te vinden voor problemen in zìjn productieprocessen en daar dan een product van te maken waar de markt om vraagt. Herman Hulshof, de vierde generatie in het vroegere familiebedrijf de Koninklijke Hulshof Verenigde Fabrieken (KHVF) in Lichtenvoorde, zit het praktisch innoveren in het bloed. “Mijn opa leverde al rondom 1900, na de aanschaf voor zijn leerfabrieken van een moderne stoommachine zijn overtollige stroom aan het dorp Lichtenvoorde.” Volgende generaties weerstonden de druk van outsourcing van de productie naar lagelonenlanden met innovatie en de speciale Hulshof bedrijfscultuur, het zogenaamde Achterhoekse managementmodel. Zo wist de leerlooierij zich tot leverancier van eersteklas leer te ontwikkelen en kent het bedrijf intern een opmerkelijk laag ziekteverzuim en lage faalkosten. Het bedrijf, sterk geworteld in de regio bleef dan ook in de Achterhoek en paste zich aan de zware Nederlandse milieueisen aan. Het bouwde bijvoorbeeld een waterzuiveringsinstallatie, een vergister om uit dat afvalwater en uit haar afval biogas te winnen dat als groene stroom op het net wordt gezet en ontwikkelde het hoogwaardige eiwit Collapro als bindmiddel in de voedings- en farmaindustrie. In 2004 kreeg de Koninklijke Hulshof Leerfabrieken de Care & Profit Prize, de nationale prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die één keer in de twee jaar wordt uitgereikt door ING Bank, Good Company en Het Financieele Dagblad.

Ondernemen, uitvinden en ver voorop lopen, brengen risico’s met zich mee die belanghebbenden niet altijd durven of willen nemen.

Te vroeg

Vuitton
Koninklijke Hulshof Verenigde Fabrieken maakte in de loop der jaren naam als leverancier van zeer hoogwaardig duurzaam gelooid leer van stierenhuiden. Modehuizen als Hermès, Gucci en Vuitton staan ervoor in de rij om het te gebruiken voor hun luxe lederwarenlijn van duurzaam leder. Ook is het leer zeer gewild voor bekleding bij luxe automerken of private jets.

Duurzaam ondernemen is ondernemen, dus dat gaat met vallen en opstaan. Ondernemen, uitvinden en ver voorop lopen, brengen risico’s met zich mee die belanghebbenden niet altijd durven of willen nemen, weet Hulshof uit ervaring. “Soms ben je gewoon te vroeg en is de markt er nog niet klaar voor. Soms is een product nog niet rijp voor de markt zoals een Gucci-schoen van duurzaam leer, waarbij het modehuis er nòg niet in slaagde een duurzame zool te maken volgens haar kwaliteitseisen. Dat kan over en jaar of wat zeker, maar nu was het te vroeg. Dit allemaal uit te vinden is kenmerkend voor dit transitietijdperk en neemt tijd. De buitenwereld zoals banken en andere geldschieters denken daar nog steeds anders over en zetten nog te veel op korte-termijn investeringen. Over een paar jaar kijken we om in verwondering”, denkt de inventieve ondernemer.

Verduurzaming moet je ondernemers laten ontwikkelen, die denken praktischer en dus gaat het allemaal wat sneller.

Slim en gespecialiseerd in de regio

Herman HulshofVoor Hulshof als ondernemer staan op dit moment energie-efficiency en het sluiten van de grondstofketen centraal, zo bleek uit zijn reactie, die duurzaamplus.nl ontving op het artikel Europese regio’s en slimme specialisaties. “Wij maken biologisch afbreekbaar leer, dat als in de grond of in een vergister in korte tijd wordt afgebroken. Ook winnen we uit het tijdens het productieproces vervuilde afvalwater biogas dat we als groene stroom op het net zetten”, sms’te de toen nog eigenaar van Koninklijke Hulshof. Zijn commentaar bevat inderdaad diverse elementen voor slim gespecialiseerd ondernemen in een EU-regio, dat het Nederlandse EP-lid Lambert van Nistelrooij bepleitte. Er is hier sprake van gespecialiseerde industrie – een leerlooierij – in de EU-regio de Overijsselse Achterhoek, van een biologische afbreekbaar product, van een energie-efficiënt productieproces, van biogaswinning uit zuivering van afvalwater en van innovatieve bijproducten zoals Collapro.

Duurzame Achterhoek

Cool
Laat de Nederlandse overheid een voorbeeld aan die grote multinationals als Coca Cola, Pepsi, Nestlé, Marks and Spencer, BT Group and Carlsberg e.a. met gezamenlijk platform Collectively.org.  Hun boodschap aan jongeren is voortaan: Duurzaam, Innovatie zijn cool!

Met zijn ervaringen en visie op duurzaamheid schreef Hulshof voor het lokale initiatief Duurzame Achterhoek 2020, dat de Overijssels Achterhoek volledig energieneutraal moet maken, het businessplan. Daarin staat innovatie in de regio met haar kennis en specialisatie centraal en wordt werkgelegenheid gecreëerd om zo de leegloop tegen gaan. “Zo’n plan moet je ondernemers laten ontwikkelen, die denken praktischer en dus gaat het allemaal wat sneller.” Rondom de Tafel van Groenlo ontmoeten nu regionale en lokale bestuurders, universiteiten en hogescholen elkaar.
In deze plannen staat biogaswinning bovenaan. In de regio is een overvloed van bioafval: mest van de veehouderij, afval uit de aardappelverwerking of uit de leerlooierij. Doel is de groene energie van deze lokale energieproducenten aan elkaar knopen tot een lokaal energienet en zo de regio te voorzien van zijn eigen opgewekte groene stroom. Over de rol van de overheden is Hulshof duidelijk. “Aan hen de taak voorlichting te geven over dat we gezamenlijk een heel groot probleem hebben met het rücksichtslos uitbuiten van onze planeet en hoe we met een ander gedrag dit kunnen voorkomen. Stimuleer, promoot en beloon verduurzaming in ons dagelijks leven op de werkvloer en thuis door als wetgever de regelgeving zo inrichten, dat die niet contraproductief bij duurzaam ondernemen werkt .

Hulshof Protein Technologies (HPT)
Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nlGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.