Het LCA Centre kwantificeert met Life Cycle Assessment de milieudruk van verpakkingen

theLCAcentre

©The LCAcentre

Het LCA Centre kwantificeert met Life Cycle Assessment de milieudruk van verpakkingen. Wij zijn niet gericht op een bepaald soort materiaal, maar onderzoeken de milieu-impact van het eindproduct,  benadrukt Alan Campbell, technisch directeur van The LCA Centre. “Het gaat bij ons dus over de beoordeling van milieueffecten van dozen, bakjes,  zakken en andere verpakkingen of disposables.”

The LCA Centre

Paardekooper Van der Windt Group
Paardekooper Van der Windt Group is een familiebedrijf met een jaaromzet van circa € 250 miljoen in verpakkingen, disposables en bedrijfsbenodigdheden. Tot Paardekooper Van der Windt Group behoren Paardekooper Verpakkingen, Van der Windt Verpakking, Depa Disposables, Halma Packaging, Olsthoorn Verpakkingen en TVD Europe. De Group is actief in diverse markten, waaronder retail, foodservice, industrie en de horti- en agri-business. Het gezamenlijk assortiment omvat meer dan 40.000 artikelen.

The LCA Centre, is sinds kort een zelfstandige dochter van de Paardekooper Van der Windt Group en heeft haar laboratorium in Beuningen onder de rook van Nijmegen. Daar analyseert het verpakkingen voor leden van de Group, handelshuis in verpakkingen en disposables. Maar er is steeds meer vraag naar Life Cycle Assessment (LCA) door bedrijven van buitenaf. Deze producenten van verpakkingen en verpakkers willen ook de milieueffecten van hun producten weten. “Het gaat om veelsoortige materialen. Biobased is voor ons een materiaaltype en niet per definitie een duurzaamheidseigenschap!”, benadrukt de technische directeur van The LCA Centre, al direct in het begin van het gesprek. “Wij zijn onderzoekers, die verpakkingen per categorie inventariseren, identificeren, onderzoeken, berekeningen maken en rapporteren met behulp van onze LCA-tool, die  ik samen met een academicus uit Cambridge ontwierp.” Campbell is een autoriteit in de wereld van verpakkingen, die hem met de paplepel zijn ingegoten in de familie van het 150 jaar oude familiebedrijf Paardekooper Van der Windt Group,  groothandel in verpakkingen en disposables. Op dit moment is hij bezig met zijn PhD aan de Universiteit Van Twente.

Biobased is voor ons gewoon een materiaaltype en niet per definitie een duurzaamheidseigenschap.

Eco-innovatie

impacticon-ENG13Biobased, groen, hergebruik en recycling zijn soms goedbedoelde maar vaak misleidende marketingkreten, die verwarrend werken bij de consument. Campbell spreekt dan ook liever van eco-innovatie. “De technische realiteit en de perceptie van de consument liggen soms ver uit elkaar. De waarheid is het product in de hand, niet de claim van de verpakker.” Want hoe milieu-efficiënt is een papieren draagtas in vergelijking met een kunststof alternatief met dezelfde draagkracht? Deze vraag kan alleen beantwoord worden aan de hand van een Life Cycle Assessment-onderzoek, stelt  Campbell. Zonder te katten of het af te kraken wijst hij erop dat sommige gerecyclede grondstoffen verontreinigd kunnen zijn. Zoiets kan dan niet simpelweg als grondstof voor voedselverpakkingen gebruikt worden. Hij trekt het gebruik van bepaalde gerecyclede verpakkingen in de voedselketen in twijfel. “Dat neemt niet weg dat er wellicht andere geschikte toepassingen zijn in non food producten en verpakkingen. Bij hergebruik moet je heel goed de energie-efficiency en -kosten in de gaten houden. En ook hier speelt de Life Cycle Assessment een belangrijke rol.”

Life Cycle Assessment

 Soil of oil
“I can live without oil but I can’t live without soil”, vat Alan Campbell, kernachtig het in zijn moedertaal samen. Bij de toename van de wereldbevolking maakt hij zich meer zorgen over het opraken van beschikbare landbouwgrond en het teruglopen van de opbrengst ervan voor voedselproductie en andere ecologische diensten die de gronden ons verschaffen, dan over de uitputting van minerale en fossiele grondstoffen. “Daarom zijn verpakkingen zo belangrijk om het voedsel te beschermen, te bewaren en goed te houden en zo zoveel mogelijk voedselverspilling tegen te gaan.”

Paardekooper Van der Windt Group heeft als handelshuis van verpakkingen geen belang in productie van verpakkingen uit bepaalde materialen en dus staat onafhankelijk tegenover de producenten van verpakkingsmaterialen. Dat geeft dit handelshuis de ruimte om gedegen onderzoek te doen naar de materialen waarvan verpakkingen gemaakt zijn. Zeker in een tijd dat de afvalberg en plastic soep toenemen en grondstoffen schaarser dus duurder worden. Daar worden juist de verpakkers steeds meer op aangesproken door non-gouvernementele organisaties en consumenten. “Eigenlijk wordt er nog te veel naar het levenseinde van een verpakking gekeken, die we als afval weggooien of als rotzooi in onze leefomgeving zien liggen. Wat we als consument willen is dat ons afval verantwoord verwerkt, hergebruikt of opgeruimd wordt. Maar dat kan niet, als je niet weet waarvan en hoe het gemaakt wordt. Dat vraagt een verantwoorde onderbouwing van: hoe, wat, hoeveel en van waar? Je moet bij het begin beginnen en net als bij de politie eerst gedegen forensisch onderzoek doen. We kijken hier met infrarood en X-ray dieper in de verpakking. We trekken, duwen, buigen, verhitten of laten het uit onze handen vallen. We maken hier van alles kapot”, meldt de onderzoeker lachend.

De waarheid is het product in de hand, niet de claim van de verpakker.

19 impactfactoren

impacticon-ENGMilieueffecten van de verpakking worden door The LCA Centre uitgebreid bepaald en onderbouwd in een LCA-rapport. Dat geeft de klant inzicht en stelt hem in staat door eco-innovatie minder milieubelastende verpakkingen of disposables te maken. Door gebruik te maken van unieke software stelt The LCA Centre, aan de hand van negentien impactfactoren die milieubelasting vast. Deze factoren worden in de rapportage met beeldende iconen weergegeven. De impactfactoren zijn: klimaatverandering, overbemesting fosfaat, overbemesting stikstof, landgebruik, plattelandssmog, stadssmog, schadelijkheid voor mensen, uitputting grondstoffen, zoetwatervervuiling, straling, zeewaterbodemvervuiling, zoetwaterbodemvervuiling, energiegebruik, verzuring, waterverbruik, bodemvervuiling, zeewatervervuiling, nucleair energieverbruik en aantasting van de ozonlaag.

Bright®

In opdracht van Depa, dochter van Paardekooper Van der Windt Group heeft The LCA Centre onder andere koffieautomaatbekers onderzocht. Edward Looyé, brand manager bij Depa, vertelt dat hij overal vandaan koffieautomaat-bekers heeft aangesleept voor onderzoek door het LCA Centre. “Bekertjes van Hema, Sligro, Makro, Hanos e.a. en van alle soorten materialen. Natuur & Milieu stuurde vervolgens haar vrijwilligers er ook nog eens op uit om te controleren of onze keuze wel representatief voor het gehele aanbod in de markt was.” Resultaat van deze verzamelactie was een zeventigtal bekertjes, die vervolgens met de LCA-methode op die negentien milieufactoren werden getest, tot en met de achterliggende keten van het product:  van winning en bewerking van grondstoffen, de productie, alle transportbewegingen tijdens de levenscyclus tot en met het afvalmanagement, dat onder andere recycling of verbranding kan inhouden. Het eindresultaat van al die analyses van de bekertjes heeft geleid tot een aantoonbaar minder milieubelastende beker, van materiaal dat nu verkocht wordt onder het merk Bright®.

Eco Rating®

Om klanten inzicht te geven in de mate van milieu-impact heeft Depa in samenwerking met Natuur & Milieu een eco-rating ontwikkeld op grond van de score op de negentien milieu-impactfactoren. Die eco-rating wordt uitgedrukt in sterren op een schaal van 0 tot 5. Naar mate het product meer sterren heeft is zijn milieu-impact geringer. Onder Bright® zullen uitsluitend producten komen, die volgens de Eco Rating® minimaal 3 sterren verdienen. Op elke Bright®-verpakking staat een QR-code, die linkt naar een webpagina waarop per productcategorie de meetresultaten van alle 19 milieu-impactfactoren in detail te zien zijn. Sinds kort zijn er voor grootgebruikers en consumenten bekers, borden, drievaks-borden, soepkomen, bestekken, roerstaafjes en roerrietjes te koop.
Zijn we weer een keurmerk rijker? Wordt de consument er wijzer van of vergroot het alleen maar de verwarring als hij voor het schap staat? “Strikt genomen is de rating geen keurmerk, maar een aanwijzing over aantoonbare milieubelasting. Wat betreft betrouwbaarheid voor de consument: wij hebben vertrouwen in deze eco-rating, die in nauwe samenwerking met Natuur & Milieu is ontworpen ”
www.theLCA Centre.com
www.brightpackaging.com

Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nlGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.