Mobiliteitsbattle: de spits mijden of rijden?

In de Mobiliteitsbattle: de spits mijden of rijden?

In de Mobiliteitsbattle van de regio Zwolle – Kampen ging het erom de spits te mijden of in de spits te rijden. Het afgelopen half jaar deden in totaal 63 auto’s en bedrijfswagens mee van bedrijven uit deze regio die over het hele land vestigingen hebben. Projectleider van de Mobiliteitsbattle Sander Zondervan van adviesbureau Zienergie, doet geheimzinnig over de uitslag en wil de namen van de winnaars nog niet prijsgeven. “Op 24 maart a.s. weten we meer, dan worden de prijzen in Zwolle uitgereikt.”

Mobiliteitsbattle

Winnaars
Winnaar in de categorie Bedrijven is: het adviesbureau Thorbecke BV uit Zwolle . Met een team van 10 adviseurs zijn zij er afgelopen half jaar in geslaagd het slimst te reizen door hun reisgedrag aan te passen. Winnaar in de categorie Individuele deelnemer is: Peter van de Streek, één van de bestuursleden van Stichting Duurzaam Ondernemen Regio Zwolle (DORZ)

Najaar 2016 gaat een nieuwe Mobiliteitsbattle van startTot 29 februari jl. streden in deze Mobiliteitsbattle een half jaar lang zes bedrijven en drie leden van Stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle (DORZ) met hun drieënzestig auto’s om zoveel mogelijk de spits te mijden en brandstof te besparen. De battle is onderdeel van het overheidsproject Beter Benutten dat de bereikbaarheid in de regio’s moet verbeteren. De Mobiliteitsbattle Zwolle-Kampen 2015 wordt georganiseerd in het kader van het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad door Zienergie, adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en Greenstar Statistics.  Zes maanden lang werden met een Ecobox in iedere auto data verzameld die per dag, per maand en per kwartaal door de deelnemers konden worden uitgelezen. Deze data bepalen uiteindelijk de winnaar onder de bedrijven en individuele deelnemers. De prijzen Mobiliteitsbattle 2015 worden 24 maart in Zwolle uitgereikt.

Spits mijden of rijden

1500x spits mijden
In de eerste drie maanden werd ruim 1500 keer de spits gemeden. Het gemiddelde rijgedrag ontwikkelde zich zeer positief: voorafgaand aan de Mobiliteitsbattle lag het cijfer op een 7,0 terwijl dit in november op 8,5 lag.

Het doel van de Mobiliteitsbattle Zwolle/Kampen is: het mijden van de spits met 45 procent, vijf procent brandstofbesparing en vijf procent minder uitstoot van CO2. “Wat deze battle onderscheidt van andere mobiliteitsprojecten is, dat je gedrag als automobilist en de gevolgen ervan in harde cijfers wordt weergegeven: dus Mijd je de spits? Maak je bewuste keuzes in het gebruik van je auto en pak je de fiets of trein? en Hoe goed ben je in het nieuwe rijden? Wat we al na drie maanden zagen bij deze drieënzestig auto’s die merendeels op benzine reden, een paar op diesel en een enkele met hybride motor was, een brandstofbesparing van elf procent – zes procent meer dan de beoogde vijf procent en omgerekend op jaarbasis een CO2-besparing van ruim 36 ton!”, vertelt de projectleider trots.

Kostenbesparing brandstof, onderhoud en schade

Voor de deelnemende bedrijven waren de overwegingen om mee te doen: een actief MVO-beleid en/of kostenbeheersing in hun mobiliteit met het terugdringen van het brandstofgebruik, onderhoudskosten en schadeposten van hun merendeels leaseauto’s. Deze overwegingen tot kostenbeheersing gelden zeker voor de mensen, die met hun eigen auto voor de baas op de weg zitten. Het inschrijfgeld voor de eerste vijf inschrijvers van de Mobiliteitsbattle was per bedrijf 2500 euro. “Daarvoor krijgt het bedrijf een Ecobox voor tien deelnemende auto’s, actieve monitoring met feedback en ontwikkelt het spelenderwijs een businessmodel voor een slimme bedrijfsmobiliteit. De kosten voor de ondersteunende infrastructuur – hardware en software van Greenstar en ons projectmanagement komen gedeeltelijk uit het Bereikbaarheidsfonds van Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad.”

Regionaal

Allerlei stimuleringsmaatregelen om de spits te mijden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio’s ten spijt, het schiet niet echt op. Het is niet gemakkelijk bedrijven uit de spits te krijgen. Daarom heeft Zienergie samen met Greenstar deze doelstelling in een wedstrijdvorm gegoten met feedback uit onafhankelijke data, die alleen de automobilist elke dag inzicht geeft in zijn/haar eigen score. “Later hoorden we van de deelnemende bedrijven, dat het regionale karakter van de battle met name hen zo aansprak. Het werd als het ware een wedstrijd met hun buurman op het industrieterrein. Het feit dat ze elkaars auto’s tijdens de Mobiliteitsbattle zagen rijden, deed de battle in het bedrijf leven en prikkelde om zich regionaal zo als duurzaam te afficheren.”

Privacy

Proefdraaien
Zienergie draaide met tien van zijn adviseurs proef voor de Mobiliteitsbattle. Wat leverde dat op? “Allereerst inzicht in ons rijgedrag en de gevolgen daarvan. Heel confronterend die spiegel die je op basis van de data wordt voorgehouden. Dat geeft enerzijds irritatie, maar anderzijds inspiratie, verwondering en voldoening door de spits te mijden, bij te dragen aan de milieudoelstellingen.”

Voordat de Mobiliteitsbattle in september 2015 begon, zijn er diverse instructiebijeenkomsten belegd met de deelnemers, die vanuit de bedrijven op vrijwillige basis wilden meedoen. Daar kwamen zaken ter sprake als: een Ecobox in je auto, privacy, Hoe je thuis- en werkomgeving af te stemmen op jouw spits mijden? en het nieuwe rijden. De Ecobox, die plug&play in de OBD-stekker van de auto gestoken kan worden, registreert via GPS-info je rijgedrag. Iedere ochtend krijg je inzicht in jouw score van gisteren. Dit gebeurt vanuit veiligheidsoverweging per email, zodat je tijdens het rijden niet door de score wordt afgeleid en je rijgedrag gaat aanpassen. Maar was Big brother watching you? “Nee, je werkgever heeft geen toegang tot de gegevens. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de individuele deelnemer kan de helpdesk van de projectleiding meekijken” verzekert Zondervan.

Rijgedrag

Het nieuwe rijden, dat zich onderscheidt van wat Zondervan het ‘sportieve’ rijden noemt, vraagt gelijkmatig en rustig te rijden, te remmen en op te trekken. Drie factoren die invloed hebben op brandstofgebruik, slijtage en uitstoot van CO2 , dus op kosten bij de pomp en bij het onderhoud. “Na drie maanden Mobiliteitsbattle was er al sprake was van elf procent brandstofbesparing, veel hoger dan de beoogde vijf procent. En die 45 procent spits mijden, die halen we ook wel!” De tijdwinst door de spits te mijden is groot. Uit de feedback vanuit de deelnemers, blijkt dat de gene die zich permitteerden wat vroeger van huis te gaan buiten de spits rustiger reden en minder gestrest waren op hun werk. Een welkom neveneffect dat ook de algehele verkeersveiligheid te goede komt en dus individuele schadeposten.

Olievlek

In de Mobiliteitsbattle: de spits mijden of rijden?

Sander Zondervan
@Zienergie

Aan de Mobiliteitsbattle deden een leverancier van flesvoeding, twee installatiebedrijven, twee adviesbureaus en een bank mee, die vestigingen hebben over heel Nederland. De verdeling man/vrouw onder de deelnemers was 70 procent man en 30 procent vrouw. “Wat betreft het spits mijden, zo iets moet groeien.” constateert Zondervan. “De meeste deelnemers zitten in de zakelijke dienstverlening.  Projecten, vergaderen en klussen doe je daar niet alleen maar met anderen, die niet aan de Mobiliteitsbattle meedoen en zelfs nog nooit van het verschijnsel hebben gehoord. Dat vraagt uitleg en afstemming. Met deze onderlinge communicatie van anders afspraken maken en bijvoorbeeld intern je resultaten te delen voorzien van een humoristische noot vol tevredenheid of frustratie, ging de battle het leven. Ook via internet door persoonlijke blogs, zorgde voor een olievlekwerking. “Misschien overweegt het bedrijf binnenkort een laadpaal voor de deur te plaatsen of gaat men intern een battle organiseren tussen verschillende vestigingen. Manieren tot opschalen van het spelconcept van de Mobiliteitsbattle te over.”

Monitoring

Na zes maanden van Mobiliteitsbattle en de prijsuitreikingen volgende week gaat het monitoren met de Ecobox nog een halfjaar door zonder actieve feedback van de projectleiding. Wel blijft het inzicht in het rijgedrag,  van spits mijden, brandstofbesparingen en het nieuwe rijden. De vraag is nu: blijft die bewustwording, opgebouwd tijdens de battle bestaan bij de autogebruikers? En de bedrijven, gaan zij aan de slag om een slim mobiliteitsbeleid op te zetten dat hen in de wedstrijd veel heeft opgeleverd? Misschien gaan ze nog wel een stap verder en gaan ze over tot een transitie naar hernieuwbare brandstof in hun mobiliteit.

Mobiliteitsbattle

Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nl

foto’s  © ZienergieGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.