Tilburg verduurzaamt met MOED, Midpoint Brabant 2020 en Doorbraak

Tesla Model S 'geassembleerd in EU' ©Tesla

Tesla Model S ‘geassembleerd in EU’ ©Tesla

Met MOED, Midpoint Brabant 2020 en met Doorbraak Bundeling Goederenstromen verduurzaamt de regio Tilburg. Oplossen met efficiency op energiegebruik – en dus op kosten – lijkt daarbij voor belanghebbenden de reden bij uitstek te zijn. Deze pragmatische aanpak beluister je in het interview met Berend de Vries, wethouder van Milieu,  meer dan principiële vergezichten over een circulaire economie.

Trimodale bereikbaarheid

De gemeente Tilburg is met ruim 210.000 inwoners de zesde gemeente van ons land. Na de teloorgang van de textiel heeft Tilburg gekozen voor logistiek en innovatieve maak- en dienstenindustrie. Demografisch gezien vormt Tilburg samen met Breda, Eindhoven en ook een beetje met Den Bosch, de Brabantse stedenrij in de economisch snelst groeiende regio van Nederland. “Het is voor Tilburg van groot belang om haar vestigingsklimaat verder te versterken door innovatie binnen sterke sectoren te stimuleren. Bijvoorbeeld in de logistiek, waarin we onze ’trimodale'(drievoudig) bereikbaarheid over water, weg en spoor koppelen aan onze kennisinfrastructuur. We vormen met het Wilhelminakanaal, het uitgebreide wegennet en grote spooroverslag een uniek logistiek  knooppunt voor de havens Rotterdam en Antwerpen met hun Europese achterland.”

 Tesla

“Onze terminal voor spooroverslag, een goed wegennet en het feit dat vanaf 2016 het  Wilhelminakanaal geheel bevaarbaar is voor klasse 4-schepen,  waren doorslaggevende redenen waarom de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla voor Tilburg koos. Een uitvalsbasis dichtbij de haven Rotterdam om de Europese markt te betreden.
Tesla assembleert in Tilburg Amerikaanse onderdelen tot haar Model S. Zo kan de autofabrikant met de hier in elkaar geschroefde auto het zo felbegeerde etiket made in EU voeren en betaalt zo minder importheffingHet gunstige Nederlandse belastingregiem voor  buitenlandse bedrijven speelde daarbij zeker en rol.
“Natuurlijk is het kostenaspect voor Tesla zwaarwegend, maar ook dat ze in deze regio een ecosysteem aantreffen, dat positief staat tegenover duurzaamheid en in het bijzonder ten opzichte van elektrische vervoer.  Zo heeft de Provincie Noord-Brabant met het Rijk een Green Deal gesloten om als  regio een voortrekkersrol te gaan spelen op dit gebied.”

Geen dienstauto

De gemeente zelf heeft slechts een paar elektrische auto’s. “Op dit punt hebben een beetje last van de wet op de remmende voorsprong. Nog maar enkele jaren geleden is het hele gemeentelijke wagenpark op aardgas gaan rijden.” Hoewel de wethouder zelf elke dag naar zijn werk fietst of het openbaar vervoer neemt, gebruikt hij graag een elektrische auto voor bezoeken in de regio. Wethouders hebben in Tilburg geen dienstauto noch kent de stad groene taxi’s. “Dus pak ik een elektrische auto.  Dat is leuk, want ze trekken beter en sneller op. Je wint altijd! Daar geniet ik elke  keer weer van” vertelt de wethouder van Milieu lachend.

“Een elektrische auto  is leuk. Hij trekt beter en sneller op. Je wint altijd!”

Doorbraak

Duurzaamheid is een van de pijlers voor het regionale beleid van Tilburg. De Vries beklemtoont dat hij soms enigszins grensoverschrijdend bezig is.  Projecten en programma’s op het gebied van duurzaamheid lopen niet tot de gemeentegrens. Als voorbeeld noemt hij het project Doorbraak Bundeling Goederenstromen in de voor de regio zo belangrijke sector Logistiek met veel middelgroot en klein mkb. In dit project draait het om samenwerken tussen dienstverleners en verladers om zo te komen tot meer bundeling van lading en vervoer. Gezamenlijk testen ze in Doorbraak vanuit invalshoeken – ICT, juridisch en goederen –  het vervoer met een zo laag mogelijke uitstoot van CO2 en fijnstof in zogenaamde LZC-combinaties (Low and Zero Carbon). Dus hoe kun je het beste en optimaal laadruimte benutten zonder de band met de klant of  onderlinge concurrentie te verstoren en zonder bedrijfsgevoelige informatie te schenden? Inmiddels is hiervoor  het Kompas Duurzaam Goederenvervoer ontwikkeld. “De rol van de gemeente of liever gezegd  die van de regio Midpoint Brabant is:   verbinden, partijen samenbrengen en regels versoepelen, mochten ze daar tegenaan lopen.”

MOED

Fujifilm
Fujifilm is bereid zijn terrein en gebouwen  beschikbaar te stellen voor grootschalig lokaal opgewekte energie. Het nationale Energieakkoord geeft nu fiscaal ruimte om die energie terug te leveren. Deze praktijkcase moet uitwijzen of de fiscale korting uit het Energieakkoord voldoende is om tot een budget-neutrale businesscase te komen. Fujifilm, de gemeente en MOED ondertekenden een regionale Green Deal om de mogelijkheden te onderzoeken en kennis en ervaring te delen.

Een ander instrument van Tilburg is MOED,  de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. MOED voert een aantal projecten uit die voortkomen uit regionale Green Deals.  Zo tekenden afvalverwerker Attero, Waterschap De Dommel met zijn Energiefabriek, MOED en de gemeente Tilburg de Green Deal Duurzaam Energiepark Spinder. Deze regelt de samenwerking bij het realiseren van de grootschalige lokale productie van duurzame energie op Duurzaam Energiepark Spinder. De afvalverwerker en het waterschap gaan op hun bedrijfsterreinen installaties bouwen voor grootschalige opwekking van duurzame energie uit biobrandstoffen, wind- en zonne-energie. Deze lokaal opgewekte duurzame energie zal op een efficiënte en marktconforme manier geleverd worden aan regionale gebruikers. Zo draagt deze grootschalige productie van duurzame energie bij aan het realiseren van de klimaatneutrale doelstellingen van de gemeente Tilburg. “Onze plannen leven: ze ontstaan, groeien organisch, zijn niet van te voren bedacht, maar spelen in op behoeften en mogelijkheden in het hier en nu.”

 “Eerlijk gezegd een aantal van die landelijk gesloten Green Deals zijn te vaak een goed-nieuws-show.”

 Onderwijs koppelen aan vestigingsbeleid

Tilburg. Midpoint Brabant , MOED

©gemeente Tilburg

Tilburg was  in het verleden niet zo goed het kennispotentieel van de oud-studenten van Tilburg University met haar TiasNimbas Business School of van  de hogescholen Avans en Fontys aan zich te binden. “Daar worden we nu beter in. Zo heeft Interpolis dat al jaren in onze stad zit ook haar Aansprakelijkheidsverzekeringen hier gevestigd vanwege onze opleiding HBO-recht.” Ook IT-dienstverleners die innovatieve slimme dingen bedenken zijn welkom net als bedrijvigheid rondom de creatieve en kunstopleidingen. Door kaalslag van afgebroken textielfabrieken  en de leegstand vanwege de economische crisis wachten in de stad enkele oude industriële terreinen en complexen op herontwikkeling. Dat zijn op dit moment  bij uitstek plekken waar startende ondernemers een werkplek vinden. Een van de gebieden is de Spoorzone waar vroeger de NS-werkplaats stond. Op dit terrein, dat bedoeld was  voor woningen, kantoren, culturele voorzieningen en scholen,  huizen nu nog bedrijfjes en faciliteiten voor jongeren zoals een skatebaan, muziekhonk en kunstatelier. Omdat er voorlopig geen geld is voor de bouw gaan er stemmen op om sommige van die oude complexen voor kleinschalige bedrijvigheid te behouden of  verder te ontwikkelen, wel met duurzame voorzieningen als zonnepanelen, isolatie etc.
Op de vraag wat Tilburg doet om lokale, kleinschalige en duurzame bedrijven te paaien, antwoordt de wethouder van Milieu: “Ik ben niet van de subsidies. Als er draagvlak is bij belanghebbenden dan kunnen we als gemeente wat procesgeld  bieden. Tot nu toe is dat overigens niet alleen specifiek ingezet voor bedrijfjes in duurzaamheid.”

“Ik ben niet van de subsidies, maar van de dialoog en van samenwerken om duurzaamheid in onze leefomgeving te realiseren.”

 D66

De D66-er Berend de Vries is lijsttrekker voor zijn partij in Tilburg. De inschatting is,  dat de partij het goed zal doen in deze stad met veel studenten. “Het verkiezingsprogramma en het beleid van de afgelopen jaren maakt D66 hier ook nog eens de meest duurzame partij. We hebben op het gebied van duurzaamheid de afgelopen collegeperiode grote stappen gemaakt. Zelfs zo, dat iemand van GroenLinks pasgeleden verzuchtte:  “Je hebt bijna al het gras voor onze voeten weggemaaid.”

www.tilburg.nl
Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nlGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.