Nettiquette

dit is onze nettiquette:

  • duurzaamplus.nl  is een podium voor discussie
  • bijdragen worden geacht op persoonlijke titel te zijn geschreven
  • inzending geeft de redactie het recht het artikel op duurzaamplus.nl te publiceren
  • de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten
  • anonieme bijdragen worden niet geplaatst
  • auteursrechten van het artikel berusten bij de auteur
  • aantal woorden: max 600
  • naamsvermelding: naam + link