Duurzame groei Eemsdelta met herstart zonder RWE/Essent-kolencentrales

Intentieverklaring ecologie en economie in balans

Voor duurzame groei van Eemsdelta slaan bedrijfsleven, natuurorganisaties en overheden de handen nu ineen. Eind oktober hebben vertegenwoordigers van deze partijen in het kustgebied hun handtekening gezet onder de intentieverklaring Economie & Ecologie in Balans. De intentieverklaring is meer dan een goed voornemen, het is een overwinning op gezond verstand na jaren van conflicten rondom de kolencentrales bij de Eemsdelta. Het zal overigens niemand verwonderen, dat RWE/Essent, de bouwer van deze centrales, een van de belanghebbenden in de regio is, die de intentieverklaring niet heeft ondertekend. Ook LTO Noord tekende niet.

RWE/Essent doet niet mee

Tot voor kort vochten overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven elkaar de tent uit over de ecologische aantasting van dit stuk delta. De negatieve publiciteit bracht de toch al noodlijdende regio in diskrediet en maakte het weinig uitnodigend als vestigingsgebied. Hoewel de juridische strijd nog voort woedt, nam de provincie Groningen het voortouw deze tumultueuze bladzijden om te slaan en met elkaar overnieuw te beginnen. In plaats van ecologie en economie tegenover elkaar te plaatsen, willen betrokkenen deze tot duurzame synergie brengen. Met deze slagzin De Eems voor allen, allen voor de Eems lijken de partijen nu van hun zwakste hun sterkste punt te maken en zo te bouwen aan de Eemsdelta tot één van de meest duurzame groeiregio’s in Nederland.

 De Eems voor allen, allen voor de Eems !

Duurzame groei Eemsdelta

De ondertekenaars hebben zich voorgenomen eerst met elkaar te praten in plaats van te procederen. Bedrijven gaan daarnaast hun productie verduurzamen, er komt meer ruimte voor duurzame economische groei in Eemshaven en een actieplan voor verbetering van de natuur in het Eems-Dollard estuarium. Ook wordt er een regionaal milieubeleid ontwikkeld om de druk op het milieu te verminderen en zullen onderhoudswerkzaamheden in de delta slimmer worden aangepakt worden, zodat de natuur er baat bij heeft.

Verduurzaming van relaties

Maar wat koop je voor al die schone beloften? Als je de persberichten lees van diverse organisaties die ondertekenden, stemt dat hoopvol. Ook Philip Drontmann, als adviseur van Twynstra Gudde, de faciliterende buitenstaander bij dit helingsproces, noemt het een mijlpaal. Tweeënhalf jaar praten lijkt inderdaad helend en ondernemend te hebben gewerkt. Als ervaren buitenstaander is Twynstra Gudde weer in staat geweest de mensen van organisaties met zeer uiteenlopende belangen en een groot gebrek aan onderling vertrouwen bij elkaar te brengen en tot gezamenlijke ambities te laten komen. Het begeleidde een vergelijkbaar proces al eens op de Tweede Maasvlakte. “Verduurzaming van relaties kost tijd. Stante pede oplossingen voor diepgaande veranderingen zijn er niet.”

 “In onze tijd van snel, snel, snel moet je tijd steken om naar elkaar te luisteren. Soms ontdek je dan dat je belangen dichterbij elkaar liggen dan je voordien wilde zien.”

Club Manifestuarium

De bekroning van de toenaderingsproces vol goede voornemens en plannen was de ondertekening op een hoogwerker. Even jezelf ontstijgen lijkt dit ondertekeningsritueel te willen zeggen, toen de ondertekenaars in ploegen van vier op de hoogwerker hun handtekening onder de intentieverklaring zetten. Daar omhooggetild bouwden zij hun Club Manifestuarium, Club M, een club van mensen die zich inzet voor meer economie en meer ecologie en een gezond milieu in de Eemsdelta aan het Eems-Dollard estuarium.

10 december, 2012
Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nl

illustratie ©Club Manifestuarium

 Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.