50PLUS wil 55% CO2-reductie binnen EU in 2030

50PLUS wil een CO2-reductie van 55 procent binnen de EU in 2030. “Klimaatverandering is een serieuze bedreiging voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en vraagt daarom om een Europese aanpak. Duurzaamheid moet ons en hun welzijn en welvaart veilig stellen!” schrijft Toine Manders, kandidaat Europees Parlement 2019 voor 50PLUS in zijn column* voor duurzaamplus.

50PLUS wil stem van ouderen in EP laten horen

Ouderen vinden thema’s als duurzaamheid en milieubeleid, economische groei, veiligheid, bestrijding van criminaliteit en het goed regelen van immigratie binnen de EU heel belangrijk. Terwijl de helft van onze bevolking ouder dan 50 jaar is, wordt hun stem in het Europees Parlement (EP) nauwelijks gehoord. Daarom komt 50PLUS op voor juist hùn belangen, maar zet zich ook voluit in voor de belangen van jongeren.  Zij zijn de ouderen van de toekomst! Milieuoverlast en duurzaamheid zijn onderwerpen bij uitstek die om een Europese aanpak vragen. Een groot deel van de Nederlandse milieuwetgeving is al afgeleid van Europese richtlijnen. Milieuoverlast – denk aan lucht, water en bodem – trekt zich niets van landsgrenzen aan. Om daadwerkelijk tot een duurzame wereld te komen, is een internationale aanpak noodzakelijk. Zo staat 50PLUS voor een krachtige, verdere uitvoering van het project Natura 2000 met een tussentijdse evaluatie om te bekijken of deze geen onbedoelde nadelige effecten heeft voor het milieu of mensen in dat gebied.

“50PLUS zet zich ook voluit in voor de belangen van jongeren. Zij zijn de ouderen van de toekomst!”

55 procent CO2-reductie in 2030

50PLUS wil een CO2-reductie in de EUHet Klimaatakkoord van Parijs is voor 50PLUS de basis voor een Europese aanpak op het gebied van duurzaamheid en milieu, maar de actualiteit vraagt om een scherpere doelstelling. Voor 50PLUS ligt die op een CO2-reductie van 55 procent in 2030 en staat daarmee een streng Europees milieubeleid voor. De uitstoot van CO2 moet fors omlaag. 50PLUS wil een Europese duurzaamheidstoeslag op vliegtickets. Deze ‘tree tax’ moet worden gebruikt voor natuurherstel door het planten van bomen. Een goed Europees milieubeleid kan ons aan een schoon milieu helpen, maar uitsluitend als dit géén oneerlijke concurrentie met andere lidstaten oplevert! Daarom staat 50PLUS erop dat dit Europees milieubeleid nauwgezet wordt toegepast in alle Europese lidstaten en op dezelfde wijze, om milieuconcurrentie te voorkomen. Lidstaten die zich niet aan de overeengekomen afspraken op het gebied van milieu en duurzaamheid houden, moeten daarvoor worden bestraft door Europese subsidies in te houden.

EU-duurzaamheidsnormen internationale standaard

Tegelijkertijd moet de Europese Unie zich ervoor inzetten dat de Europese normen en maximumwaarden op milieugebied internationaal de standaard worden om te voorkomen dat de Europese industrie een ernstig concurrentienadeel ondervindt ten opzichte van landen of werelddelen waar minder strenge normen gelden. Dus geldt ook hier het uitgangspunt dat er op de Europese markt geen ruimte is voor producten uit andere landen die niet aan de EU-eisen voldoen.

Gasleidingsnetten behouden

Een Europese energiemarkt moet zorgen voor betaalbare alternatieve energie. Zolang deze te duur is, eisen wij een garantie voor de levering van gas. De afspraken over het Gronings gas vallen hierbuiten. Een Europese energiemarkt zorgt ervoor dat wij minder afhankelijk worden van landen zoals Rusland. 50PLUS wil de gasleidingsnetwerken in stand houden voor transport van bijvoorbeeld waterstof. Geld dat nu naar de intensieve agrarische sector gaat, zou bijvoorbeeld kunnen gaan naar innovatieve oplossingen om nieuwe technieken te ontwikkelen voor nieuwe alternatieve energieopwekking. Europa mag wat 50PLUS betreft geconcentreerde zonnekrachtcentrales in het Middellandse Zeegebied stimuleren, maar nog beter is om per locatie of wijk lokaal waterstof te produceren voor direct gebruik. Daarnaast wil 50PLUS een actieve inzet van de Europese Unie als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen zoals kernfusie en waterstof.

“50PLUS wil ’tree tax’, een Europese duurzaamheidstoeslag op vliegtickets.”

CO2-reductie

De toekomst is aan de elektromotor, die dan wel moet draaien op duurzaam opgewekte elektriciteit. 50PLUS wil dat het aantal thermische elektriciteitscentrales worden teruggedrongen en dat er een Europese oplossing wordt gevonden voor het kopen van CO2-rechten in Oost-Europa om die in Nederland of in andere landen terug te plaatsen. In de Europese energiemarkt kunnen landen of hun inwoners naar behoefte afnemen en terugleveren als het gaat om stroom die zij zelf via wind- of zonne-energie hebben opgewekt. Kernenergie is tenslotte voor 50PLUS niet aan de orde zolang het afvalprobleem niet is opgelost.
Kortom u hoeft niet ‘groen’ te stemmen. 50PLUS biedt zoveel meer!

Toine Manders, 50PLUS-kandidaat Europees Parlement 2019
50PLUS 

* Duurzaamplus heeft de kandidaten van alle Nederlandse politieke partijen die meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen 2019 uitgenodigd voor een column op haar site.Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.