D66 bepleit duurzaam belastingsysteem in EU

D66 bepleit duurzaam belastingsysteem in de EU.

D66 bepleit een duurzaam belastingsysteem in de EU en een duurzaamheidstoets  bij het verlenen van EU-subsidies, dat stelt Sophie in ’t Veld, Europarlementariër en lijsttrekker D66 in haar column* voor duurzaamplus.

Duurzame politiek in EU

De cirkel van duurzame politiek is niét rond. Je ziet bedrijven, lokale organisaties en stedelijke overheden de handen voor duurzaamheid uit de mouwen steken. Elke dag lees je wel over nieuwe, veelbelovende toepassingen en initiatieven. De EU schept hiervoor het kader. Ook wereldspelers hebben dit begrepen. De zwakste schakel zijn politici, die te defensief reageren en te traag handelen. De Europese samenleving wil hoe dan ook vergroenen. Ik vind dat de politiek bij deze maatschappelijke ontwikkelingen voorop moet lopen. Want wie voorloopt, bepaalt het tempo!

“Een politicus heeft recht op een eigen mening, maar nooit op z’n eigen realiteit.”

Verantwoordingsplicht Europees duurzaamheidsbeleid

Maar maakt de politiek het verschil? Dat is waar deze Europese verkiezingen over gaan. De grote uitdagingen kennen we allemaal:  geopolitieke spanningen, de digitale revolutie, een economische omwenteling en het omdenken van migratie. Maar waar partijen en ideologieën ver uiteen lopen, is de vraag of ze nog geloven in de kracht van de politiek. Duurzaamheid is hier de kanarie in de kolenmijn. Want sommige partijen ontkennen simpelweg het probleem en dan houdt elke redelijke discussie zo ongeveer op. Een politicus heeft recht op een eigen mening, maar nooit op z’n eigen realiteit! Anderen menen dat technologie en innovatie het probleem wel zullen oplossen. En weer anderen erkennen het probleem, maar gooien de armen in de lucht omdat het onoplosbaar zou zijn. ‘Na ons de zondvloed’ of zoiets dergelijks. Te veel van hen hebben te weinig geloof in het vermogen van de politiek om de maatschappij bij te sturen. Ze zijn naar mijn mening – te weinig trots op  het politieke vakmanschap.

EU moet zelf het goede voorbeeld geven

Tegenover grote maatschappelijke uitdagingen moet een even indrukwekkende politieke inspanning staan. Dat is waar het ons aan ontbreekt. Want technologie en innovatie zullen het kunnen aanpakken, als de overheid het kader daarvoor schept en de juiste sturing geeft. Dat kan door Europees samen te werken en wereldwijd het voortouw te nemen. De EU moet zelf het goede voorbeeld geven. Dat hebben we gedaan met de klimaatonderhandelingen, die tot het Akkoord van Parijs leidden. Dat moeten we nu ook intern doen door klimaatafspraken consequent uit te voeren, zodat Europa de wereld voor is met de vergroening van haar economie.

“EU-landbouwsubsidie met de juiste voorwaarden verbinden om de Europese landbouw te vergroenen.”

Een ‘Parijs’ voor de natuur

Biodiversiteit is de volgende stap. We moeten de weerbaarheid van onze natuur herstellen. Het momentum rond klimaataanpassing en natuurherstel moeten we kanaliseren en versterken door een internationaal kader uit te tekenen met duidelijke doelstellingen, strategieën en financiële verbintenissen. Met samenwerking en solidariteit kunnen we ontbossing, vervuiling en afbraak van biodiversiteit tegengaan en niet-duurzame manieren van werken en leven de wereld uit helpen. Kortom: een ‘Parijs’ voor de natuur.

Duurzaam belastingsysteem

Politiek heeft op vergroening meer grip dan je zou denken. We moeten het wel willen. Zo is ons belastingsysteem vandaag nog niet aangepast aan deze duurzaamheidsuitdaging. Integendeel, het heersende belastingsysteem geeft vaak net de verkéérde impulsen. De Nederlandse vliegtuigtaks en geplande CO2-taks zetten wel die ommezwaai in. Maar de vooruitgang door een duurzaam belastingsysteem in de hele EU is ongecoördineerd en niet gelijk.  De verduurzaming van het Nederlandse belastingsysteem moet een Europees verlengstuk krijgen, zodat de komende jaren het taboe op Europees duurzaam belastingbeleid achterhaald blijkt.

“De verduurzaming van ons Nederlandse belastingsysteem moet een Europees verlengstuk krijgen.”

Duurzaamheidstoets

Bij Europees geld hoort een verantwoordingsplicht, waarbij de duurzaamheidstoets  een belangrijk onderdeel is. Dit wordt een van de eerste discussies die na de verkiezingen zal losbarsten. We zullen het hard moeten spelen om duurzaamheid met het principe van de vervuiler betaalt op de agenda te houden! Ik vind dat de EU dáárvoor moet zorgen. Ook in zijn eigen budget. Helaas is daar in de huidige budgetbesprekingen voor de periode 2021-27, weinig van te merken: Regionaal beleid en cohesiefondsen maken te weinig gebruik van verplichte duurzaamheidsdoelstellingen. Uitgaven over landbouwgeld worden meer nationaal bepaald, maar niet met de juiste voorwaarden verbonden om de Europese landbouw te vergroenen – zoals die in Spanje, Polen en ga zo maar door. Juist de uitgaven van onze overheden kunnen het verschil maken. Vergeet niet dat bijna vijftien procent van de Europese economie is gebaseerd op overheidsgeld. Als we die gelden vastpinnen op duurzame goederen en diensten kan dat indrukwekkende gevolgen hebben. De politiek kan veel meer dan sommigen denken.

Sophie in ’t Veld, Europarlementariër en lijsttrekker D66
D66 

illustratie ©https://commons.wikimedia.org/

* Duurzaamplus heeft de kandidaten van alle Nederlandse politieke partijen die meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen 2019 uitgenodigd voor een column op haar site.Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.