Volt: stop de klimaatvernietiging

Volt: stop de klimaatvernietiging

Volt wil de klimaatvernietiging stoppen en met Europa bouwen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving.  De vele jonge mensen die samen Volt vormen zeggen luid en duidelijk: Wij zijn Europa! Europa heeft volgens Reinier van Lanschot en Elmar Theune, Volt-kandidaten voor het Europees Parlement, een voortrekkersrol bij de omschakeling naar een groene economie. Hier hun column* voor duurzaamplus.

Klimaatvernietiging stoppen

De mensheid heeft nog enkele decennia om de klimaatcrisis te stoppen en nog twaalf jaar om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs! Wij, Volt zijn een jonge,  progressieve beweging die staat voor een daadkrachtig en humaan Europa. Wij zijn de eerste politieke partij in de geschiedenis die in meerdere Europese landen met hetzelfde programma meedoet aan de verkiezingen en als één fractie zal opereren in het Europese parlement. De vele jonge mensen die samen Volt vormen willen aan Europa een nieuwe impuls geven met een boodschap van hoop, moed en solidariteit. Want wij zijn Europa!

“EU-breed een oplopende CO2-heffing invoeren van € 50 per ton CO2 voor alle sectoren.”

Onder de 1,5oC blijven

Reinier van Lanschot

Volt wil dat de temperatuurstijging ruim onder de 2°C blijft en dat de energietransitie stevig wordt versneld. De EU heeft de mogelijkheid en technologie om de leiding te nemen. Daarmee kan Europa een voorbeeld zijn voor andere regio’s. Het wordt steeds duidelijker dat de temperatuurstijging onder de 1,5°C moet blijven. Daarom gaan wij een stap verder dan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs: Volt wil 55 procent CO2-emissiereductie in 2030 onder meer door 40 procent energiebesparing en 45 procent hernieuwbare energie. Daarnaast willen we zo snel mogelijk EU-breed een oplopende CO2-heffing invoeren van om te beginnen  € 50 per ton CO2 voor alle sectoren. De opbrengsten ervan willen we inzetten voor projecten die klimaatverandering tegengaan, voor het scheppen van banen in de groene economie en stimulering van innovatie.

“Een nieuwe impuls in de EU met een boodschap van hoop, moed en solidariteit”

Stop subsidie fossiele brandstoffen

Een Europese heffing op CO2 heeft naar onze mening geen nadelige gevolgen voor de internationale concurrentiepositie van de bedrijven. In tegendeel. Europa is immers de belangrijkste afzetmarkt van Europese bedrijven. In het verlengde hiervan wil Volt dat Europa-breed alle subsidies op fossiele brandstoffen worden afgeschaft en dat er geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven om fossiele brandstoffen te winnen. Om de fluctuaties in de energievoorziening op te vangen die ontstaan door de decentrale opwekking van groene energie,  wil Volt vol inzetten op energieopslag en smart-grids.

Duurzaam vervoer

Elmar Theune

Volt streeft ernaar dat transport van mensen en goederen over weg, water, spoor of door de lucht een veel lagere CO2-voetafdruk krijgt.  Dit door de nadruk te leggen op lokaal en regionale ketens en vervoer bij voorkeur via spoor en water te laten gebeuren en alleen als het niet anders kan via de weg of de lucht. Het is daarom een noodzaak Europa-breed te investeren in CO2-vrij vervoer over de weg. Zo willen we infrastructuursubsidies inzetten voor een Europees geharmoniseerd netwerk van elektra/LNG/waterstof tankstations. Ten slotte wil Volt een Europese vliegtax invoeren.

Energiearmoede tegengaan

De energietransitie kost geld, echter dat mag er niet toe leiden dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Daarom wil Volt dat de EU de Europese lidstaten stimuleert hun energiebeleid zo vorm geven, dat er een stimulans is om energie te besparen en over te stappen naar niet-fossiele energie, maar tegelijkertijd energiearmoede voorkomt. Dat vraagt om creatieve oplossingen en Volt wil met haar grote netwerk van jonge energieke mensen hieraan bijdragen en zo Europa nieuw leven inblazen door de Europese Unie inclusief en duurzaam te maken. Want Wij zijn Europa!

Reinier van Lanschot, Volt-Lijsttrekker Europees Parlement 2019
Elmar Theune, Volt-kandidaat Europees Parlement 2019
Volt 

foto’s ©voltnederland.org

* Duurzaamplus heeft de kandidaten van alle Nederlandse politieke partijen die meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen 2019 uitgenodigd voor een column op haar site.Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.