Smart grids: logisch begin duurzame energievoorziening

smart grid: toevoeging van intelligentie aan de energievoorziening

Waarom grijpt de energiesector naar oude technieken terwijl nieuwe duurzame oplossingen voor handen zijn? Het lijkt of de gevestigde orde geen oog heeft voor deze vernieuwing en zich te weinig voorbereidt op nieuwe systemen en verdienmodellen.

Dit terwijl de afgelopen tijd  er veel groot- en kleinschalige innovaties beschikbaar zijn gekomen op het gebied van energiewinning en -gebruik. In het recent gesloten Energieakkoord had hierop ingespeeld kunnen  worden. Echter dat is niet het geval. Vernieuwingen zijn niet bedreigend, het zijn uitdagingen! Je ziet nu al dat gebruikers niet meer tevreden zijn over de gangbare manier van energie opwekken en distribueren. That’s history! De consument gaat wel die uitdaging aan en gaat zelf energie opwekken. Hij richt daarvoor een energiecoöperatie op, sluit zich aan bij lokale energiebedrijven of investeert in zogeheten crowd funding projecten.

Energieakkoord gemiste kans

De waarde van een goed functionerende energievoorziening voor het hele land behoeft geen uitleg. Het is daarom zorgwekkend te zien hoe passief de hoofdrolspelers zijn. De overheid voert geen eenduidig lange-termijn-beleid. En de energiesector voelt dan ook geen urgentie zijn beleid aanpassen. Iedereen wacht op elkaar en dat versterkt de besluiteloosheid. Het Energieakkoord had hier duidelijkheid in moeten scheppen, maar is naar mijn mening niet toereikend genoeg. Het begrip smart grids wordt slechts twee keer genoemd en terloops aangegeven als een noodzakelijke maatregel. Helaas blijft het daarbij.

Smarts grids: afstemming vraag en aanbod

‘Energiewende’ hét goede voorbeeld?
Nee! Door het ontbreken van smart grids in Duitsland, ontstaan daar nu grote problemen. Nederland profiteert wel van Duitse duurzame energie door de scheve afstemming tussen vraag en aanbod van deze energie. Het is echter heel belangrijk dat wij niet dezelfde fout maken en maatregelen treffen met smart grids.

Maar het is meer dan een politiek probleem. Het gaat over de efficiëntie van de energievoorziening en daarmee over een goede afstemming tussen vraag en aanbod van energie. Met het toepassen van smart grids is het mogelijk de energievoorziening van de toekomst te garanderen. Zo zorgt grondstoffenschaarste ervoor dat de capaciteit van het energienet niet oneindig verhoogd kan worden. Smart grids zorgen daarentegen voor een langdurige oplossing. Daarnaast groeit de complexiteit van de afstemming tussen vraag en aanbod van energie uit verschillende innovatieve en duurzame energiebronnen. Zon- of windenergie zet je niet naar believen aan. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat energiegebruik aangepast moet worden op het aanbod van energie.

Begin duurzame energietransitie

Op korte termijn kan het bestaande energienet de eerste vernieuwingen aan, maar niet voor lang gezien het toenemende energiegebruik. Kansen en oplossingen voor de middellange termijn zijn voor handen; nu nog de wil om het toe te passen. Technieken en kennis zijn beschikbaar; de ervaring groeit elke dag. Er valt geen tijd te verliezen.  Dit is het moment dat alle partijen in actie moeten komen en moeten kiezen voor een duurzame lange-termijn oplossing. Grijp toch die nieuwe kansen!

Financiële prikkels

Voor het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod is niet alleen inzicht nodig, maar ook (financiële) prikkels om optimaal gebruik te maken van de beschikbare energie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van smart grids. Smart grids laten verschillende duurzame oplossingen optimaal samenwerken. Smart grids bestaan uit een serie van logische toepassing in technologie, de o.a. en in de productie, distributie en het gebruik van energie slimmer en duurzamer kunnen maken over de gehele keten, van energieproductie tot gebruik. Er worden logica, communicatie en intelligentie toegevoegd aan het bestaande energienet.

Rol Energiehandel

Het efficiënter maken van de energievoorziening houdt in: het goed afstemmen van vraag en aanbod, zodat gewonnen energie niet verloren gaat en tegen de juiste prijs verkocht wordt. Energiehandel hier speelt hierin de belangrijkste rol. Door prijzen te laten dalen of stijgen onder invloed van vraag en aanbod, kan het gedrag binnen de keten beïnvloed worden. Slimme meters, bewustwording en communicatie zullen een grote rol gaan spelen in deze nieuwe vorm van energiehandel.

Energiesector onterecht zorgeloos

Laurens Blaser Er is een te kort aan ervaring en aan een lange-termijn visie. Bedrijven wachten op de politiek en de politiek krijgt vanuit de energielobby geen prikkels de wet- en regelgeving aan te passen. Op die manier kunnen nieuwe systemen en verdienmodellen nooit toegepast worden. In het onderzoek dat ik voor mijn afstuderen deed naar de succesfactoren van smart grids in de industriële sector, kwam ik tot de conclusie: met de zorgeloosheid en daaruit voortkomende passiviteit bouwt de sector geen ervaring op, terwijl de kennis wel degelijk aanwezig is. Urgentie speelt bij veel partijen tot nu tot  geen rol. Smart grids komen zo niet of te langzaam van de grond. Verstand van zaken, inzicht en een lange termijn beleid zijn de oplossing om deze impasse te doorbreken. Overal liggen kansen. Het is nu de vraag wie keuzes durft te maken en de kansen oppakt! Aan de overheid de eerste stap, gesteund door energieproducenten, -leveranciers en –distributeurs!

lees het onderzoek:  Succesfactoren van Smart Grids in de Nederlandse industriële sector

Laurens Bläser, ingenieur Climate & management aan de Haagse Hogeschool

*Bron illustratie ‘Smart grid: toevoeging van intelligentie aan de energievoorziening’ www.nist.govGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.