Stemwijzer ABP-Duurzaam ‘Wij willen een fossielvrij pensioen’

© ABP-stemwijzer

Met de Stemwijzer ABP-Duurzaam ‘Wij willen een fossielvrij pensioen’ roepen de initiatiefnemers via de sociale media kandidaten voor ABP-verantwoordingsorgaan op te desinvesteren in fossiele energie op ethische, sociale en ecologische gronden en te investeren in duurzaamheid van het pensioen voor de pensioengerechtigde en voor de 3P’s. Investeringen in fossiele energie zien zij als een groot financieel risico in de dreigende Carbon Bubble.

Zeggenschap ABP-deelnemers

Hoe duurzaam investeert ABP de door ons toevertrouwde gelden? Worden jouw gelden wel zo duurzaam in waarde voor jou en voor de 3P’s geïnvesteerd? De initiatiefnemers van Stemwijzer ABP-Duurzaam hebben daar zo hun twijfels over na hun zoektocht naar kandidaten voor de verkiezingen van het ABP-verantwoordingsorgaan. Welke van die kandidaten maakt zich hard voor duurzaamheid en in het bijzonder voor het heroverwegen van investeringen in fossiele energie binnen ABP?

Fossielvrij pensioen

Chris Roorda,  senior researcher en adviseur van het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is stellig: “Wij, en met ons een groeiend deel van de ABP-deelnemers, maken ons zorgen over de investeringen van òns pensioengeld in fossiele energiebedrijven, een sector met negatieve sociale en ecologische impact en grote financiële risico’s. Wij willen niet alleen een fossielvrij pensioen, maar ook een pensioen dat duurzaam in waarde is. Want hoe duurzaam zijn die prachtige olie- en kolenvoorraden in de boeken van de energieleveranciers? Als de internationale samenleving zich zelf serieus neemt en zich aan zijn lokale, nationale en internationale klimaatbeleid houdt, dan zijn die voorraden een illusie en wel een hele kostbare illusie. Er dreigt dan met die overschatte voorraden een Carbon Bubble. Het uit elkaar spatten van een eerdere zeepbel, de internationale Housing Bubble, heeft de Nederlandse pensioenfondsen en dus hun deelnemers veel geld hebben gekost.”

“Wat heb je aan je pensioen als je leeft in een onleefbare wereld?”

kandidaat voor het ABP Verantwoordingsorgaan

ABP-duurzaam

Bij het opbouwen van pensioen bij het ABP heeft de deelnemer geen keuze waar zijn pensioen in wordt geïnvesteerd. Er bestaat geen duurzaam ABP-fonds of een fonds voor duurzame MKB of een waterfonds. “Ik had graag net als bij een groene bank als Triodos of ASN die keuze gehad. Het gaat over heel veel geld dat een deelnemer gedurende zo’n  60 jaar moet wegzetten om zijn pensioen op te bouwen. Daar geen invloed op hebben is niet meer van deze tijd.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het ABP beheert €300 miljard aan pensioengelden, meer dan €10 miljard daarvan gaat naar fossiele energiebedrijven als Shell, Chevron en BP die ook met zgn. nieuwe fossiele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas te winnen, nog steeds grote schade aan de wereld toebrengen. “Dat moet je niet willen. Als deelnemers en een paar crises verder, zijn we – terecht mondig geworden en laten nu onze stem horen.”
Roorda pleit ervoor dat ABP haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en investeert in verduurzaming van de samenleving. “Tien miljard is niet niets en zal een enorme impact hebben als je dat in duurzaamheid investeert.” De initiatiefnemers van de ABP-stemwijzer weerleggen de stelling dat duurzaam investeren niet rendabel is. “Dat is kortetermijn denken. Duurzaam investeren en pensioen opbouwen zijn beide bij uitstek een kwestie van langetermijn denken.”

Stemwijzer

Verantwoordingsorgaan
Actieve deelnemers in ABP kunnen voor het Verantwoordingsorgaan kiezen uit 123 kandidaten, waarvan 24 mensen van 35 jaar of jonger. ABP-pensioengerechtigden hebben de keuze uit 113 kandidaten. Onder deze 236 kandidaten bevinden zich 30 vrouwen. In het Verantwoordingsorgaan is plaats voor 19 actieve deelnemers en 13 pensioengerechtigden.

Chris Roorda (DRIFT)Daarom hebben de initiatiefnemers een kleine enquête gehouden onder zestien kandidaten met name de lijsttrekkers en hen vier vragen voorgelegd over het beleggen in fossiele energiebedrijven en hun persoonlijke inzet voor duurzaamheid. Hoe staan zij tegenover het desinvesteren in fossiele energiebedrijven en in hoeverre zullen zij zich voor heroverweging van investeringen in deze fossiele energiebedrijven inzetten? Lees de ABP-stemwijzer en stem wijs.
Roorda zelf stemt op een duurzame kandidaat en roept iedereen die zijn of haar pensioen bij ABP opbouwt op hetzelfde te doen. “Samen kunnen we in deze verkiezingen een signaal afgeven richting ABP over het duurzaam investeren van ons pensioen. En we zullen in de komende tijd kandidaten en bestuur hierop volgen om hun scherp te houden.” De initiatiefnemers bieden zich aan als sparring partner met hun expertise in onderzoek en duurzaamheid om zo ABP-breed te verduurzamen.

“Ik wil me inzetten voor een pensioenfonds dat de moed heeft om consequenties te trekken als investeringen niet meewerken aan een behoud van onze planeet.”

kandidaat voor het ABP Verantwoordingsorgaan

Wij willen een fossielvrij pensioen
Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nlGeef een antwoord

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.