Jong en Oud kiezen voor Klimaat

©Kies voor Klimaat

Jong en oud kiezen voor het klimaatKies voor het Klimaat is de campagne van Grootouders voor het Klimaat en de Jonge Klimaatbeweging. Met dit 10 puntenplan  trekken jong en oud samen ten strijde voor een leefbare wereld. Zij selecteerden in vrijwel alle grote politieke partijen in de Tweede Kamerverkiezingen Klimaatkandidaten, die de kans vergroten dat zo’n toekomst er komt.  Deze campagne doorbreekt de veelgehoorde tegenstelling als zouden jongeren pro-klimaat zijn en ouderen anti-klimaat niet.

Greta Thunberg

Deze ongefundeerde tegenstelling hoorde je veel als commentaar op de klimaatmarsen en schoolstakingen die jongeren in 2019  wereldwijd hielden.  Tegenstanders ergerden zich toen aan dit zwart-wit denken. Zij verweten met name Greta Thunberg, de Zweedse scholiere die met haar schoolstaking de aandacht wist te trekken, dit te benadrukken. Haar protest en aanklacht kwamen niet zo maar uit de lucht vallen. Jongeren zijn al veel langer zich bewust van klimaatverandering, milieuvervuiling of plastic soep en samen met andere generaties aan het protesteren. Inderdaad werd Greta Thunberg een uitgesproken katalysator voor de prostesten van jongeren.  Tekenend was dat tegenstanders van de protesten zich niet op de boodschap, maar op de boodschapper richtten. Zij wierpen haar voor de voeten dat ze geen alternatieven bood en bleef hangen in verwijten aan de oudere generaties. Die zouden de toekomst van haar generatie met hun consumerende onverantwoorde gedrag aan het vernielen waren, terwijl klimaatverandering overal toeslaat.  Greta Thunberg kreeg zeker met behulp van velen een voorbeeldfunctie in ht zoeken en gebruiken van alternatieven. Want wie reisde met behulp van ‘niet-jongeren’ consequent met trein, elektrischer vervoer en zeilboot?

Klimaatkandidaten

Jong en oud

De ongenuanceerde felheid waarmee de ontkennende politici en andere verantwoordelijken haar persoonlijk aanvielen, gaf aan dat ze een punt had. IJdel als de dames en heren waren,  ging menigeen met haar op een selfie om vervolgens de aanklacht van jongeren te bagatelliseren.  Helder op het netvlies staat ons haar gepassioneerde toespraken, waar politici met beloften en plannen schoorvoetend reageerden.

Coronavirus

En toen sloeg de coronavirus toe. Iedereen moest zich op het thuishonk terugtrekken om online te leven en te leren. Weg leek deze positieve energie van de jongeren en hun  toekomstvisie; terug naar kortetermijn denken. Dit ondanks herhaalde waarschuwingen dat de virus niet op zich staat, maar laat zien dat het ecologische evenwicht op onze planeet is verstoord en dat ook de mens dat nu aan den lijve ondervindt.

“Corona. Weg jonge positieve energie en toekomstvisie?”

Groene toekomstvisie

Maar de jongeren, samen met velen uit andere generaties kwamen terug en grepen de Tweede Kamerverkiezingen aan om hun mening te laten horen en zien. Zij zullen hun stem vanuit hun groene toekomstvisie laten gelden op het stembiljet, zo blijkt uit een rondje langs een paar sites van organisaties.

Jonge Klimaatbeweging

Uitslagen Jonge Klimaatpanel februari bekend!

Grootouders voor het Klimaat

In Nederland zijn de Grootouders voor het klimaat vanaf december 2016 actief. Als beweging oefent ze druk uit, bijvoorbeeld op de politiek. Als beweging stimuleren en inspireren we elkaar. En we kunnen de kennis en het bewustzijn vergroten bij anderen: er is dringend actie nodig van elke bewoner van onze planeet. Op 15 februari j.l. zijn De Jonge Klimaatbeweging en Grootouders voor het Klimaat de campagne ‘Kies voor Klimaat’ gestart, waarin jong en oud samen ten strijde te trekken voor een leefbare wereld. We zijn absoluut niet op koers om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Dit leidt tot veel zorgen over de toekomst. Zowel bij de jongeren, als bij de grootouders over de toekomst van hun kleinkinderen. Nu slaan deze generaties de handen ineen en roepen we iedereen op: Kies voor Klimaat op 17 maart.

Studenten voor Morgen

Morgen is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Deze landelijke studentenorganisatie stimuleert studenten om te kiezen voor een duurzame levensstijl, studie en carrière. Morgen werkt samen met organisaties in diverse studentensteden. Met studenten uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Daarnaast zet Morgen zich in voor duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen. Morgen gebruikt in haar activiteiten de duurzaamheidsdefinitie uit Our Common Future (ook bekend als het Brundtland rapport): “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften voor toekomstige generaties in gevaar te brengen.”
O
ok zet Morgen zich in voor de Sustainable Development Goals.Geef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.