VNG en Natuurmonumenten: ‘Groen loont’ in nieuwe Collegeakkoorden

©Marten van Dijl/Natuurmonumenten.

VNG en Natuurmonumenten hebben met hun pamflet Groen verbindt samen met andere natuurorganisaties groen hoog op de agenda gezet bij de onderhandelingen voor de Collegeakkoorden, die er na de recente gemeenteraadsverkiezingen zullen worden gesloten. Door groen en natuur in onze directe woon- en werkomgeving weer te koppelen is er sprake van een win-win-situatie, zo stelt het pamflet.

 Collegeakkoorden

Groen verbindt
Het pamflet is een initiatief van de VNG en Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Ravon/Zoogdiervereniging, De Vlinderstichting, IVN Nederland, Landschapsbeheer Nederland en de Natuur en Milieufederaties.

Het vergroenen van de directe leefomgeving in ons dichtbevolkte land is meer dan duurzaam dromen. De winst zit h’m natuurlijk in wat we allang weten: dat  groen activeert, ademt, CO2 opneemt, zorgt en verbindt en aantrekkelijk is om te wonen. Maar het feit dat Groen loont – en dit nu als pluspunt door lokale overheden en natuurorganisaties wordt ingebracht bij de collegeakkoorden – is veelzeggend. Het is een vernieuwende, veelbelovende stap van de VNG om samen te werken met maatschappelijke organisaties en hun leden. En zoals de trekker bij de VNG van Groen Verbindt, wethouder Olaf Prinsen van Apeldoorn het formuleert: “We doen graag wat wel kan, in plaats van wat niet mag!”
Het heeft voor de lokale overheden alles te maken met geld.  En daar is niets mis mee, want het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds is het een welkome besparing van onderhoudskosten op de gemeentebegroting met name van braakliggende bouw- en bedrijfsterreinen. De crisis in de bouw en dus in het vergeven van grond is al een grote tegenvaller voor de gemeenten en het onderhoud van deze vrijgemaakte terreinen een onvoorziene kostenpost.

Natuur en overheid

Anderzijds geeft het de bewoners tijdelijke natuur, waar gespeeld en gerausd kan worden “In bomen klimmen, door plassen stampen en lekker vies worden, helemaal de wereld van  Oerrr, ons programma voor kinderen” beschrijft Mark van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten enthousiast de verrijking van tijdelijke natuur in het dagelijks leven.
Hij wijst daarbij niet alleen op de contradictio in terminis van het begrip tijdelijke natuur. Ook de plek waar het pamflet Groen verbindt wordt overhandigd  aan VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma, aan het Naardermeer is pikant. “Juist hier, het symbool van natuurbescherming tegen een onbesuisde lokale overheid, in dit geval Amsterdam, werd daarmee wel  de bakermat van Natuurmonumenten ”

Tijdelijke natuur

Nu de gemeente niet meer maait, ontstaat er wildgroei. Veel variaties bloemen, grassen, struiken en bomen met konijnen, padden en zangvogels. En in die nieuwe weelderige omgeving met grote biodiversiteit zit er niet langer een addertje onder het gras. Sinds kort is bij wet geregeld, dat per Rijksontheffing het terrein opgeruimd mag worden, zodra gebouwd gaat worden. Daarmee zijn protesten om het behoud van de korenwolf, oeverzwaluw of rugstreeppad, wettelijk uitgesloten. Dat maakt gemeenten minder kopschuw tijdelijk natuur  te laten ontstaan. Ervaring leert ook dat bij de ontwikkeling van woonwijken als De Hoef in Rosmalen (gemeente ’s-Hertogenbosch) en bij Haarrijn, onderdeel van Leidsche Rijn (gemeente Utrecht)  juist delen van deze tijdelijke natuur in de plannen worden geïntegreerd.

www.vng.nl
www.natuurmonumenten.nl

Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nlGeef een antwoord

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.