EP-kandidaten geven visie op duurzame EU

EP-kandidaten geven hun visie op een duurzame EU in hun column op duurzaamplus.

EP-kandidaten geven hun visie op een duurzame EU in hun column op duurzaamplus. Alle Nederlandse politieke partijen, die op de kieslijst van de verkiezingen voor Europees Parlement staan zijn benaderd. Acht schreven voor ons een column, vijf partijen lieten niets van zich horen.

Visie

De invalshoeken en inhoud van de columns van de kandidaten voor het Europese Parlement verschillen sterk. De ene kijkt terug en somt de resultaten op van het duurzaamheidsbeleid in de afgelopen vijf jaar dat het Europese Parlement goedkeurde of initieerde. Een ander uit frustratie over dat wat zijn/haar partij wilde nog niet gerealiseerd is.  En weer een ander wijst terecht op verantwoordelijkheid voor verduurzaming die bij alle burgers van de EU rust. Het is op 23-26 mei aan deze burger nu een keuze te maken voor het beleid in de komende jaren. Of we het willen of niet klimaatverandering en de gevolgen ervan staat hierin centraal. Want ook in Europa voelt de burger aan den lijve dat het klimaat verandert: extreme weersomstandigheden, droogte, hoosbuien, overstromingen, de gevolgen voor de volksgezondheid door luchtvervuiling en hogere prijzen van goederen door toenemende schaarste van grondstoffen.

Parijs

De burger leest en hoort over ‘Parijs’, en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties,  de vele doelstellingen, goede bedoelingen en de jaartallen vliegen hem om de oren.  Wat merkt de burger van duurzame maatregelen in het dagelijkse leven? Duidelijk is dat het voor de burgers niet langer een ver-van-mijn-bed-show is. Van overheden en producenten verwachten zij meer dan beloften. Ze willen zinvolle oplossingen zien en vinden het wel heel gemakkelijk dat zij voor de kosten moeten opdraaien, terwijl grote bedrijven, de grootste vervuilers niets of nauwelijks iets betalen. Dit gebrek aan visie over fundamentele sociaaleconomische transitie tast de maatschappelijke staatsorde aan. Burgers voelen zich niet gehoord en nog erger zij voelen zich door hun overheden niet beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling.

Stop met die onnodige CO2-uitstoot van de maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg!

Duurzame EU

De tijd van praten is voorbij. Dus voert de burger rechtszaken tegen zijn staat om bescherming tegen de klimaatverandering te eisen. Ook het bedrijfsleven roept hij als aandeelhouder of deelnemer in pensioenfondsen ter verantwoording of hij boycot rigoureus hun producten om zo te dwingen tot duurzaam produceren. Minder formeel en afstandelijk protesteert hij in zijn dagelijkse leefomgeving,  de straat! Daar laten de burgers hun eisen horen met schoolstakingen voor het klimaat door scholieren en  met grote klimaatmarsen door jong en oud in veel Europese steden. En volgende week laat hij van zich horen via zijn politieke stem op het stembiljet: Op 23 mei tot 26 mei kunnen alle Europese burgers met hun stemrecht laten weten wat zij willen dat de EU-lidstaten gezamenlijk moeten doen.

EP-kandidaten

Opmerkelijk voor de kritische lezer is het woordgebruik in alle columns. Werkwoorden als moeten, willen en kunnen komen veelvuldig voor. De sfeer van de columns verschilt van vergezichten, praktische oplossingen tot ambtelijk jargon. Kort gezegd volgens alle EP-ers, onze vertegenwoordigers in het Europese Parlement moet er echt iets gebeuren inzake duurzame energie, schoon transport, innovatie voor een circulaire economie en duurzame landbouw. In de columns beluister je dat de wil er is de Europese samenleving te verduurzamen. Als controleorgaan van de Europese Commissie, Europese Raad met al die Brusselse beleidsmakers en -uitvoerders moet het Europese Parlement dan wel zelf eerste het goede voorbeeld geven. Stop met die onnodige CO2-uitstoot van die maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg!

Désirée Crommelin
Duurzaamplus, editorGeef een reactie

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.