Nooit Af (Permanent Bèta)

Nooit Af (Permanent Bèta) van Martijn Aslander en Erwin Witteveen, de auteurs van het succesvolle Easycratie.

NOOIT AF (PERMANENT BÈTA) is het nieuwste boek van Martijn Aslander en Erwin Witteveen, auteurs van het succesvolle  boek Easycratie. Op een indringende en humoristische wijze beschrijven zij hoe door voortdurend te innoveren de fundamenten van onze samenleving te vernieuwen.

Nooit Af

In Nooit Af (Permanent Bèta) illustreert het duo Aslander en Witteveen met analyses en voorbeelden hun stelling: Problemen bestaan niet; alleen oplossingen bestaan.  Want zo stellen zij, bij problemen gaan we uit van een vastliggende situatie, die afgehandeld wordt. Echter in het leven is iets Nooit Af, een probleem is een door onszelf gecreëerde blokkade. Het boek geeft een verfrissende kijk op innovatie in ons dagelijkse leven, waar je iets mee kunt. Het is inspirerend en opbouwend, ondanks en dankzij de onthullende analyses van de teloorgang van onze gevestigde orde. Als belangrijke drijfveer daarin zien zij dat het adagium Kennis is Macht uit de oude economie met de daarbij behorende maatschappelijke hiërarchie, niet meer werkt. Schaarste van kennis bestaat niet meer. De digitalisering van die kennis op het voor iedereen toegankelijke internet heeft aan dat geloof een einde gemaakt. En niet alleen de toegang tot die kennis, maar ook de ander met zijn deskundigheid kun je op het net vinden om zo bijvoorbeeld projectmatig samen op te trekken en oplossingen te vinden.

“Duurzaamheid en klimaatverandering zijn bureaucratische problemen”

Permanent Bèta

In dit boek zetten de auteurs  innovatie in een breder maatschappelijk perspectief dan in hun eerdere boek Easycratie. Hun uitgangspunt is nu: iets is  nooit af. Dat geldt voor samenleven, samenwerken, leren, besturen etc., Alles is en blijft voortdurend in een staat van permanent bèta. Permanent Bèta definiëren Aslander en Witteveen als open, nooit af, onbegrensd. Het biedt zo een overvloed aan oplossingen en mogelijkheden.  Vanuit die visie bepleiten zij de paradigma-kanteling in ons denken van denken in schaarste naar denken in overvloed, een kanteling die alle facetten van onze samenleving raakt. Oplossingen zijn voorhanden, voorbeelden daarvan te over in het boek als in de actualiteit. In zijn toelichting  op  hun boek aan duurzaamplus.nl vraagt Erwin Witteveen zich hardop af of bijvoorbeeld Brexit en Trump wel problemen zijn zoals andersdenkenden ons willen doen geloven. “Nee,ik denk van niet en zie deze anti-establishment gevoelens van een niet-homogene groep,  die noch rechts noch niet links is, als gelegenheden bij uitstek bestaande situaties open te breken en te veranderen door te vernieuwen. Kritiek op deze stembusuitslagen gaat uit van grenzen, van het ‘af-zijn’ van de samenleving, terwijl we zien dat het bestaande niet meer werkt. Mensen, voor- en tegenstemmers en buitenlandse buitenstaanders, zoeken hun informatie niet meer bij de traditionele bronnen: media, politieke partijen, ngo’s,  maar op internet en sociale media. Daar vinden ze elkaar rechtstreeks. De gevestigde politiek, media of multinationals met hun belangen en  analyses –  lijken dat niet (te willen) zien. Hun problemen zijn bureaucratische problemen, een van de stellingen in ons boek.”

“Permanent bèta is open, nooit af, onbegrensd en biedt overvloed aan oplossingen.”

Nieuwe economie

Democratisering van kennis door open technologie is de motor in innovatie. Door high-tech oplossingen bereiken digitale producten  steeds meer mensen,  individueel op hun eigen telefoon, tablet of pc. Gebruik, productie en verkoop kennen geen geografische, conceptuele of technische grenzen meer. Ze zijn namelijk nooit af.  Uitgangspunten, structuren en concepten voor ondernemen, onderwijs, zorg of bestuur zijn en blijven open door voortdurende innovatie. “Het betekent afstappen van het transactiedenken. Voortaan gaat het om waarde te creëren en daarmee  op te vallen, zodat mensen het doorvertellen. Want aandacht brengt massa en dus kassa. Niet langer vastomlijnde vijfjarenplannen, geen strakke productbeschrijving in de nieuwe economie, maar openheid zodat de ontwikkeling van technologie, behoeften en markten de ruimte krijgt om elkaar onderling te beïnvloeden en zo ‘door te innoveren’.  Nooit Af bepleit het platte horizontale maatschappijmodel, waar de verantwoordelijkheid bij de burgers ligt. Het gaat hier om vertrouwen, niet langer over gezag dat gebaseerd is op het verticale hiërarchische model van de oude economie.  Je ziet het al bij nieuwkomers als Google, Facebook, Twitter en Airbnb die gevestigde bedrijven van de troon stoten. Zij vinden daarbij wel overheden met wet- en regelgeving uit de oude economie op hun weg.”

“Dit beleid gaat uit van een statische wereld, het bureaucratische wereldbeeld van de maakbaarheid.”

Klimaatverandering is bureaucratisch probleem

Nooit Af (Permanent Bèta) van Martijn Aslander en Erwin Witteveen, de auteurs van het succesvolle Easycratie.Nooit Af (Permanent Bèta) is zo je wilt, tegengif tegen de materiaalmoeheid van de bestaande maatschappelijke systemen, waar belanghebbenden met hun analyses nog lijken te leven onder een glazen stolp die de samenleving verstikt en de aarde verzuurt. Op de vraag Waarom duurzaamheid, klimaatverandering en  circulaire economie in het boek niet als fundamentele maatschappelijke ontwikkelingen worden genoemd? antwoordt Witteveen:  ”Inderdaad noemen we die begrippen niet. Dat zijn voor ons nou  juist voorbeelden van zelfgecreëerde en in standgehouden situaties, dus bureaucratische problemen. Je ziet vanuit het voorgeschreven – en daarmee gedateerde beleid – perverse prikkels uitgaan. Kijk maar naar ons land met een Energieakkoord, CO2-certificaten en met tegelijkertijd een subsidiestop op duurzame oplossingen en het openen van kolencentrales. Dan maakt je je als overheid wat mij betreft ongeloofwaardig. Dit beleid gaat uit van een statische wereld, het bureaucratische wereldbeeld van de maakbaarheid. Ik zie dat ook bij de paniek over klimaatverandering. Dat als probleem benoemen is zo bureaucratisch! Quota’s, percentages, deadlines en streefgetallen impliceren een eindstreep. Ze werken blokkerend en remmen opbouwende oplossingen in permanent bèta-staat als lokale economie, burgercoöperaties of technische innovatie af.  Maar iets is nooit af! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Dit uitgangspunt geeft ruimte en dat zien gelukkig steeds meer mensen. Zij zoeken alleen of samen hun eigen oplossingen met zonne- en windenergie, drijvende huizen, afvang- met hergebruiktechnologie etc.“

Nooit Af (Permanent Bèta) Uitgeverij Business Contact  is binnenkort gratis te downloaden
Easycratie is gratis te downloaden

Désirée Crommelin
© duurzaamplus.nlGeef een antwoord

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.